Dragt zei -bij het vaststellen van de Kadernota met de uitgangspunten voor de begroting voor volgend jaar- begrip te hebben voor de moeilijkheid om onder de huidige omstandigheden een solide financieel beleid te voeren ‘als er zoveel onduidelijkheid bestaat over de financiering van het Rijk’. ,,Maar er is een aantal structurele problemen die om oplossingen schreeuwen. Dan volstaat het...