Dat schrijft het college in een memo aan de gemeenteraad, in reactie op het conflict dat tussen gemeente en ‘Den Haag’ is ontstaan over de uitvoering van de Wmo als het gaat om de aanvraag voor huishoudelijke hulp.