Het college van B&W stelde eerder aan de gemeenteraad voor om de mogelijkheid om op het perceel, dat vroeger als kleinschalige camping gebruikt werd, een nieuwe camping mogelijk te maken, te behouden. De gemeenteraad stemde daar in december mee in. Buurtbewoners verzetten zich sinds afgelopen zomer al tegen de eventuele komst van een kampeerterrein.