Het onderwerp is vanavond (donderdag 3 juni) onderwerp van gesprek met de gemeenteraad die zal moeten instemmen met het standpunt van B&W. Er is op dit moment geen reden om aan te nemen dat raadsleden met onoverkomelijke bezwaren op de proppen zullen komen.