,,Twee jaar geleden zou ik er niet eens over willen praten. En nu heb ik spijt dat ik er niet eerder aan begonnen ben.’’ Dat zegt de Leusdense vastgoedondernemer Ronald de Kimpe. En dus ligt er nu een plan om zo’n 650 zonnepanelen te plaatsen op de kantoorgebouwen op het landgoed Leusderend, het vroegere Don Bosco. 

FORSE INVESTERINGEN ,,Ik ben misschien wel het schoolvoorbeeld van een ondernemer die niet intrinsiek -vanuit mezelf- gemotiveerd was om met verduurzaming aan de slag te gaan’’, gaat De Kimpe verder. ,,Het is complexe materie en het gaat hier op het terrein meteen op grote schaal. Dat vergt ook forse investeringen.’’ Op landgoed Leusderend staan drie grote bedrijfsverzamelgebouwen én het uit 1916 daterende landhuis dat op initiatief van de adellijke familie De Beaufort werd gebouwd. 

De Kimpe liet zich overtuigen door het onafhankelijke advies van plaatsgenoot Jeroen Bosma, die door de gemeente is ingehuurd om het project ‘Maak werk van zon!’ handen en voeten te geven. En niet zonder succes; Ronald de Kimpe is nu één van de hoofdrolspelers in een video die andere Leusdense ondernemers over de streep moet trekken om ook aan de slag te gaan met zonnepanelen. 

(Tekst gaat onder de foto verder) 


Onafhankelijk adviseur Jeroen Bosma: ,,Ik ben dus blij dat we deze weg bewandelen.’’   Foto: Bedrijvenkring Leusden (BKL)

‘BLIJ MEE’ ,,Ik ben er blij mee’’, licht Bosma het optreden van De Kimpe in de promotievideo toe: ,,Veel mensen die Ronald kennen zouden het zéér onwaarschijnlijk vinden dat uitgerekend hij een enthousiast verhaal over zonnepanelen gaat vertellen’’, laat hij daar glimlachend op volgen.

Het project is bedoeld om ondernemers -ook zij die daar niet dagelijks mee bezig zijn- bewust te maken van het belang van verduurzaming. Niet alleen in hun eigen belang, maar ook omdat de samenleving dat van ze vraagt. Leusden streeft ernaar uiterlijk in 2040 CO2-neutraal te zijn. Dat betekent bijvoorbeeld dat het gebruik van fossiele brandstoffen als aardgas en stookolie voor de verwarming van kantoor- en bedrijfsruimten tegen die tijd taboe is. 

AKKOORD VAN PARIJS De gemeentelijke ambitie komt voort uit de handtekening die ook ons land zette onder het Akkoord van Parijs. Daarin hebben landen afgesproken de opwarming van de aarde binnen aanvaardbare grenzen te houden. Een belangrijke schakel in dat proces is de beperking van de uitstoot van CO2. CO2 staat bekend als een ‘broeikasgas’ dat mede verantwoordelijk wordt gehouden voor de verandering van het klimaat onder invloed van menselijk handelen. 

Ik denk dat de gemeente wil wegblijven van de situatie dat ze niets anders kunnen doen dan te zeggen; jij moét

De Bedrijvenkring Leusden -onder leiding van voorzitter Tim de Bondt- nam het initiatief om ook de bedrijven actief op sleeptouw te nemen. De BKL kreeg in dat streven steun van de gemeente, met name de wethouders Patrick Kiel (VVD) en Eric van Beurden (GroenLinks/PvdA). De gemeente huurde bijvoorbeeld de onafhankelijk adviseur Jeroen Bosma in die bedrijven adviseert bij het opstellen van hun duurzaamheidsstrategie.

ONTZORGEN ,,Ik denk dat de gemeente wil wegblijven van de situatie dat ze niet anders kunnen dan te zeggen; jij moét’’, denkt Bosma. ,,Volgens mij kan je ondernemers beter ontzorgen door ze te faciliteren met kennis en kunde. Ik ben dus blij dat we deze weg bewandelen.’’ De gemeente creëerde een potje waaruit Bosma voor zijn diensten wordt betaald. De kosten voor het duurzaamheidsadvies zijn voor de bedrijven dus 0. En daarmee een belangrijke motivatie om eraan te beginnen, hopen de initiatiefnemers.

De start van het project ging -zoals in zoveel situaties- gebukt onder de corona-epidemie. ,,Het was de bedoeling het project af te trappen tijdens een grote bijeenkomst voor belangstellende ondernemers’’, licht Bosma het oorspronkelijke plan toe. 

BEWUSTWORDINGSCAMPAGNE Het bestuur van de BKL liet zich echter niet uit het veld slaan en bedacht een alternatief. Dat werd een online-bewustwordingscampagne met video’s waarin het belang van het onderwerp vanuit verschillende invalshoeken wordt belicht. ,,Achteraf misschien wel een blessing in disguise’’, denkt Ronald de Kimpe. ,,Met zo’n bijeenkomst mag je blij zijn met 60, 70 bezoekers. Maar mijn video is nu al meer dan 600 keer bekeken.’’

In de serie video’s, die te bekijken is op de site van de BKL (onder het kopje ‘Maak werk van zon!)’, wordt het project van verschillende kanten bekeken. Zo vertellen de wethouders Kiel en Van Beurden waarom ze het initiatief van de BKL waardevol vinden en  willen ondersteunen. 

(Tekst gaat onder de foto verder)


Ronald de Kimpe (links) wordt geïnterviewd door Jeroen Bosma. Producent Willem Eelman bedient de camera. - Bedrijvenkring Leusden (BKL)

‘BEHOORLIJKE AMBITIE’ ,,We hebben als Leusdense coalitie een behoorlijke ambitie op het gebied van duurzaamheid’’, lichten de wethouders hun motivatie toe: ,,En we vinden dat we dat eigenlijk met het hele dorp moeten doen. Niet alleen met alle inwoners, maar ook met onze ondernemers die daar een heel belangrijke speler in zijn.’’

Ronald de Kimpe vertegenwoordigt de ondernemers die er niet op voorhand van overtuigd zijn dat ze (nu al) met die ontwikkeling mee zouden moeten: ,,Om een weloverwogen beslissing te kunnen nemen heb ik behoefte aan objectief advies’’, zegt De Kimpe in de video. ,,Een partij die er geen enkel belang bij heeft of ik wel of niet iets ga doen en zo wel, wat ik dan ga doen en waar ik de spullen koop.’’

ENERGIE-EISEN Maar er zijn ook ondernemers die al wel het voortouw namen en al een flink eind op weg zijn om hun panden te verduurzamen. Zoals vastgoedondernemer Paul Bloemendal die onlangs op één van zijn kantoorpanden 126 zonnepanelen installeerde. Niet alleen vanuit de gedachte om ‘maatschappelijk verantwoord te ondernemen’. Ook op basis van een simpele kosten-batenanalyse. Bloemendal: ,,Bovendien moet je hoe dan ook toch gaan voldoen aan de energie-eisen die vanuit de overheid worden gesteld.’’

(Artikel gaat verder onder de video.)


Edwin Ramkema van Cable Concepts Center signaleert dat de druk op de bedrijven om te verduurzamen ook van klanten begint te komen. ,,Onze leveranciers en klanten vragen erom’’, laat Ramkema de kijker van de video weten: ,,ProRail bijvoorbeeld vraagt aan aannemers of de partijen waarmee zij werken actief zijn op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Die hebben een streepje voor.’’

FINANCIERING En verder wordt er in de (korte) video’s van een paar minuten aandacht besteed aan een aantal technische aspecten rond de aanschaf van zonnepanelen, zoals de financiering ervan. Zo legt Joost Akkermans van het Energiefonds Utrecht uit dat hij bedrijven -tegen aantrekkelijke voorwaarden- kan helpen de aanschaf van zonnepanelen te bekostigen. 

Daarnaast is de focus gericht op de verzekerbaarheid van zonnepanelen. Verder verschaft de site van de BKL informatie over de verschillende subsidiepotjes die ondernemers zouden kunnen gebruiken voor verduurzamingsoperaties.

Geïnteresseerde ondernemers (ook bedrijven die niet aangesloten zijn bij de BKL komen in aanmerking) kunnen voor meer informatie contact opnemen met Jeroen Bosma, e-mail: info@savepartner.nl, of telefoonnummer: 06-13056908.

door Daan Bleuel