Het college wil op die manier VVE’s die daarvoor openstaan stimuleren om aan de slag te gaan met plannen om woningen gasloos te maken. Ook het duurzaam opwekken van energie, bijvoorbeeld via zonnepanelen, kan deel uitmaken van zo’n onderzoek. Het in gang zetten van dergelijke initiatieven is ook in het belang van de gemeente zelf; Leusden wil in 2040 niet langer afhankelijk zijn van f...