,,We willen samen muziek maken en dansen vooral ook laagdrempelig maken”, zegt Hoefkens net voor aanvang van zijn repetitie. Hij is zelf al van kinds af lid van de muziekvereniging. Dus hoe je laagdrempelig muziek kan maken weet Hoefkens zeker. Hij wil samen met zijn clubgenoten meer eigentijds de toekomst van de muziekvereniging zekerstellen. De afdelingen in de vereniging heten tegenwoordig D...