Als het initiatief van de grond komt, krijgt Leusden een eerste zonneveld binnen de gemeentegrenzen. Het gaat daarbij om het plaatsen van grote hoeveelheden zonnepanelen op een kavel van 3 hectare (zo’n zes voetbalvelden). In het collegevoorstel wordt gesproken van een zonneveld van 3 hectare dat theoretisch 3 Gigawatt elektriciteit per jaar kan opwekken. Dit komt overeen met het jaar...