De gemeente heeft zichzelf namelijk ook de opdracht gegeven uiterlijk in 2040 energieneutraal te zijn. Dat wil zeggen dat alle energie die de gemeente nodig heeft, tegen die tijd duurzaam wordt opgewekt (bijvoorbeeld via zonnepanelen en windmolens). ,,Ongeveer 2/3e van het energiegebruik in Leusden wordt als warmte gebruikt’’, zegt het college. Het geeft daarmee aan dat het streven na...