De plannen voor de kavel ‘Larikslaan 3’ zijn het meest vergevorderd. Het aangepaste bestemmingsplan, dat voorziet in de bouw van 17 nieuwe, relatief goedkope koopwoningen, ligt nog tot 28 december ter inzage. Zodra het bestemmingsplan is vastgesteld kan ontwikkelaar ‘SamenThuis Vastgoedontwikkeling’ uit Bilthoven met de uitvoering gaan beginnen.