De commissie geeft de gemeente -in haar advies op het bezwaarschrift van omwonenden- een flinke veeg uit de pan over de totstandkoming van de omstreden stortplaats. Aan de Prinses Alexialaan is de afgelopen jaren een aantal nieuwe woningen gebouwd. Dat leidde onder meer tot de opheffing van de bestaande tuinvuilstortplaats. Daarom was het nodig om op zoek te gaan naar een nieuwe plek.