Bewoners van de Asschatterweg kwamen in het geweer toen het college in september een omgevingsvergunning verleende die de uitbreiding van het complex mogelijk moet maken. Half april hechtte de gemeenteraad -bijna unaniem- al haar goedkeuring aan de plannen. Die behelzen onder meer een uitbreiding van het complex, dat in 2017 werd opgeleverd, met 380 vierkante meter nieuwbouw.