Als alles volgens plan verloopt wordt de huidige basisschool De Hobbit na afloop van het schooljaar 2020-2021 gesloopt, om plaats te maken voor nieuwbouw. Inmiddels is de inspraaktermijn op het ontwerpbestemmingsplan afgerond.