De problemen bij De Tuin zijn minder groot. Zoals het er nu naar uitziet koerst het theater in 2020 af op een negatief saldo van bijna 4.000 euro. Dat tekort zou De Tuin uit de eigen reserves kunnen dekken. In overleg met de gemeente is besloten dat anders op te lossen. De gemeente scheldt het theater de huur van de accommodatie over de maanden maart, april en mei kwijt. Met dat geld ...