Het college wil de uitgaven betalen uit potjes die door de coronacrisis minder werden aangesproken dan voorzien was. Het gaat bijvoorbeeld om budget dat was gereserveerd voor natuur- en landbouwversterking, budget voor de uitvoering van het landschapsontwikkelingsplan en geld dat was gereserveerd voor toerisme en recreatie.