Dat laat het college in een besluit van half december weten. Met de toestemming voor de bouw van een dienstwoning wordt één van de laatste belemmeringen weggenomen om het kampeerterrein daadwerkelijk weer in gebruik te nemen. De exploitant, het bedrijf De ReCreatie uit Driebergen, vindt het voor een goede exploitatie van het terrein noodzakelijk om er permanent toezicht te kunnen uitoefenen.