Co de Groot voor de overvolle publieke tribune.
Co de Groot voor de overvolle publieke tribune. Arnoud J Spaaij

Hessenweg wordt glad asfalt

'Amendementen van D66'

ACHTERVELD De Hessenweg wordt ook binnen de bebouwde kom geasfalteerd. Dat heeft de gemeenteraad vorige week besloten. Een groot deel van het plan van de denktank is door de gemeenteraad goedgekeurd en voor de verharding is geluisterd naar het geluid dat sinds vorig jaar uit het dorp kwam.

Arnoud J Spaaij

VOORSTANDERS De raadsvergadering donderdag was druk bezocht. Dat werd vooral veroorzaakt door de vele belangstellenden uit de groep voorstanders van asfalt. Die lieten hun betrokkenheid blijken en steunden daarmee ook woordvoerder Co de Groot die insprak aan het begin van de vergadering.

De voorstanders van klinkers waren er in het publiek nauwelijks. Dat was dan ook door voorzitter van de dorpsraad Edwin Winterkamp al in een brief aan de raad vooraf medegedeeld: ,,De leden van de Denktank achten het niet nodig om donderdag 8 maart 2018 aanwezig te zijn bij een debat waarbij onze aanwezigheid, ook niet als inspreker, nog verder bijdraagt aan een invulling van onze reeds eerder gedane presentatie en onze bijdragen.''

Toch bood Henry Schouten tijdens de inspraakronde, met een verwijzing naar het werk van de denktank, nog zogenaamde klinkertjes aan; een broodje voor ieder raadslid.

De actie was ludiek, maar het doel was niet voor iedereen even duidelijk want zowel Henry Schouten als Roel Madiol van D66 riepen op de broden te schenken aan de voedselbank.

AMENDEMENT Meer inhoudelijk ging De Groot, van de actiegroep asfalt, tijdens de inspraakronde in op de zaak. Hoezeer ook het raadsbesluit bedoeld was als een hamerstuk was De Groot daarvan niet overtuigd. Dat klopte dan ook wel want D66 had al eerder een amendement voorbereid op het voorstel van het college dat tot het raadsbesluit moest leiden. Het amendement van D66 had alsnog het plan van de denktank moeten accorderen. Vooral omdat D66, zo maakte Madiol duidelijk in zijn toelichting, vindt dat het vele voorbereidende werk door participerende burgers in een denktank gewaardeerd moet worden. Maar al voor de vergadering werd duidelijk dat daarvoor bij de andere partijen niet de handen op elkaar waren te krijgen. De andere partijen hechtten vorige week meer waarde aan de stem van de asfaltvoorstanders. Madiol diende dat amendement op voorhand daarom niet in maar kwam met een nieuw amendement waarmee alle partijen vlot akkoord gingen.

KLINKERS Het voorstel van het college omvat uitvoering van het plan zoals voorgesteld door de denktank maar met als verharding asfalt in plaats van klinkers. Waarbij opgemerkt dat het college alsnog wil kijken naar de mogelijkheid in de kern van het dorp, aansluitend op het dorpsplein, een stuk van de rijbaan met klinkers uit te voeren. In het raadsbesluit kwam dit onvoldoende terug volgens D66. In het unaniem aangenomen amendement is nu expliciet verwoord dat het college onderzoek doet om een gedeelte van stille klinkers te voorzien.

Van Beurden of zijn opvolger kan begin 2019 aan de slag.