Albert Dragt: ,,We zouden met alle partijen kunnen samen werken.''
Albert Dragt: ,,We zouden met alle partijen kunnen samen werken.'' D66 Leusden

'Nieuwe [cultuur] ontstaan'

Dragt zet zich ervoor in dat D66 ook in de nieuwe coalitie vertegenwoordigd zal zijn met een wethouder. Over een mogelijke coalitie wil de wethouder geen enkele uitspraak doen. ,,De verschillen zijn niet erg groot. We zouden met alle partijen kunnen samen werken. Het belangrijkste is dat de wethouders in een nieuw college een hecht team vormen en niet hun eigen portefeuille beschermen.”

MILIEU-AMBTENAAR Hoewel de familie van Albert Dragt (66 jaar) vooral uit ondernemers bestond koos hij na de middelbare school voor de studie Chemische Technologie aan de HTS in Groningen. Daarna ging hij aan de slag als milieuambtenaar voor de provincie Zeeland. In 1980 werd de ambtenaar gevraagd om te komen werken voor het Amersfoortse ingenieursbureau DHV. Aanvankelijk als milieuadviseur, maar later werd hij belast met tal van andere zaken. Na 22 jaar nam hij afscheid van het bedrijf. De laatste functie was directeur van een regiokantoor. ,,Daar heb ik de nodige ervaring opgedaan waar het gaat om algemeen management.” De jaren voor zijn wethouderschap was hij zelfstandig ondernemer in Leusden. Dragt had een adviesbureau en adviseerde vooral gemeenten op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling.

KENNIS INZETTEN' ,,Ik heb wel altijd het idee gehad dat ik tussen mijn 60e en 65e de opgedane kennis moest inzetten voor mijn eigen dorp en omgeving”, zei de wethouder vier jaar geleden bij zijn aantreden. De afgelopen jaren hebben de inwoners van Leusden gemerkt dat dit voornemen ook daadwerkelijk is gerealiseerd. Als verantwoordelijk bewindspersoon voor onder meer financiën heeft hij bijgedragen aan tal van nieuwe initiatieven. De tweede sporthal is er gekomen. Het Huis van Leusden zal dit jaar in gebruik worden genomen en de impasse met betrekking tot de Biezenkamp is in de laatste raadsperiode vlot getrokken. ,,Al die tijd heeft het college goed geluisterd naar de wensen van de inwoners. De politiek is immers voor de mensen en niet andersom”, benadrukt Dragt. De suggestie dat het college wel erg veel geld heeft uitgegeven ten koste van de reserves vindt hij niet terecht. ,,We hebben geld besteed aan zaken waar onze inwoners behoefte aan hebben. Daar zijn die reserves ook voor bestemd. De reserves zijn nog steeds heel goed op peil.”.


GEEN GEHEIMEN Niet alleen de collegiale samenwerking tussen de drie wethouders in de afgelopen jaren noemt de D66 Lijsttrekker 'fantastisch'. ,,Er is een geheel nieuwe cultuur ontstaan. Geen geheime vergaderingen meer en geen vertrouwelijke stukken, behalve waar het personen betreft. Alle wethouders zijn erg toegankelijk, mede door het instellen van spreekuren op diverse locaties.'' De onderlinge afspraken binnen het college zijn goed nagekomen, in tegenstelling tot wat regelmatig elders in het land gebeurt. Zo kan over de winkelsluiting pas in de komende raadsperiode weer gesproken worden omdat daar afspraken over zijn gemaakt. ,,Wat D66 betreft mag een bakker best op zondagmorgen de winkel opendoen om zijn klanten te voorzien van vers brood en gebak” aldus Albert Dragt in zijn rol als lijsttrekker. Dat er ondanks verzet van CU/SGP een besluit is genomen over een casino in Leusden komt alleen omdat daarover niets was vastgelegd in het coalitieakkoord.

GROENE GEMEENTE Dat Leusden ook in de toekomst groen moet blijven is voor alle partijen die meedoen aan de verkiezingen een uitgemaakte zaak. Waar er nog ruimte is voor woningbouw is echter een onderwerp waarover partijen wellicht van mening verschillen. ,,Het wordt een belangrijk onderwerp bij de coalitieonderhandelingen”, voorspelt Dragt. Net als vier jaar geleden blijft zijn partij bij het standpunt dat er niet gebouwd moet worden in de Langesteeg en Schoolsteegbosjes. ,,Wat ons betreft wordt er binnen de bebouwde kom ruimte gemaakt voor creatieve en nieuwe woonvormen.'' Als het past in de omgeving mogen er van D66 appartementengebouwen tot 6 woonlagen komen.

CULTUUR Als het aan D66 ligt wordt er € 50.000 uitgetrokken voor een op te richten cultuurfonds. ,,In vergelijking met de sector sport besteden we immers heel weinig geld aan culturele initiatieven”, aldus Dragt. Ook wil hij graag dat er in de komende raadsperiode daadwerkelijk iets gedaan wordt aan het opknappen van de Hamershof. ,,Het winkelcentrum moet aantrekkelijker worden en zeker de komende dertig jaar weer meegaan.”

Voor het complete verkiezingsprogramma van de partij zie: www.d66leusden.nl