Wim Vos staat 'Voor Leusden dat we door willen geven'.
Wim Vos staat 'Voor Leusden dat we door willen geven'. CDA Leusden/Achterveld

'Voor een [sterk] Leusden'

Een andere schoolopleiding heb ik nooit afgemaakt”, vertelt Vos met een spontane lach. Nog voor het laatste schooljaar op de HAVO in Amersfoort was er al een sollicitatie uitgegaan voor een baan bij de Koninklijke Marechaussee. Hij werd direct aangenomen zonder dat hij zijn studie hoefde af te maken. De opleiding MAVO was voor de Marechaussee voldoende. Tot op heden is Wim Vos nog steeds werkzaam bij het legeronderdeel.

VEEL MEEGEMAAKT Tijdens zijn loopbaan heeft de nieuwe CDA lijsttrekker, die Barto Piersma opvolgt, veel meegemaakt. Aanvankelijk was hij belast met ‘politiezaken’ waarbij veel op de motor werd gereden. In een later stadium kreeg hij steeds vaker recherchezaken toevertrouwd. ,,Soms leek het wel of ik in een spannende politieserie bezig was.” Voor mensensmokkel en kinderhandel gebruikt hij het woord ‘heftig’. Het zit hem dwars dat er ook zaken passeerden die nooit werden opgelost. Als voorbeeld noemt de smokkel van 9 Pakistaanse kinderen die werden aangetroffen zonder begeleiding. Ze werden ondergebracht in een kinderopvang, tot er een telefoontje kwam dat ze daar waren verdwenen. Na een periode waarin Vos twintig uur bij de marechaussee werkzaam was en veertig uur per week met zijn eigen auto- en motorrijschool bezig was, is hij acht jaar geleden weer fulltime als docent in het leger gaan werken.

OMMEZWAAI ,,Tot 2005 hield ik me niet met politiek bezig'', geeft Wim Vos ruiterlijk toe. Zelfs in de Leusder Krant las hij eigenlijk alleen maar de sportverslagen. Aanleiding voor de ommezwaai was het coöperatie gebouw midden in Achterveld. Het gebouw stond al bijna 15 jaar leeg en ontsierde het dorp. ,,Ik ergerde me er steeds meer aan”, zo begint het verhaal van de nu actieve politicus Vos. Alles wat er voor in de plaats zou komen zou al een verbetering zijn, zo was de redenering. ,,Ik had geen flauw benul hoe de politiek werkte maar ik ging wel naar alle bijeenkomsten waar het coöperatie-gebouw op de agenda stond.”

VOORKEURSSTEMMEN Kennelijk viel het gedrag van Vos bij CDA raadslid en Achtervelder Gerrit Kroeze op. Hij was degene die zich afvroeg of de politiek niet iets voor de bewogen Achtervelder zou zijn.

Op zijn aanraden werd Wim Vos in 2009 lid van de lokale CDA. Het vervolg is bekend. Een jaar later werd de nieuwkomer met bijna 400 voorkeurstemmen in de gemeenteraad van Leusden gekozen. Overigens tot grote verrassing van hem zelf. ,,Ik wist nog niet eens wat een motie en een amendement was. Ik heb veel moeten leren”, geeft hij achteraf toe.

AFWACHTENDE HOUDING Aanvankelijk nam de nieuwkomer in de raad een afwachtende houding aan. ,,Maar na anderhalf jaar werd ik het zat. Ik heb het onderwerp coöperatie-gebouw weer op de agenda gezet.” Terugblikkend verbaast hij zich over de invloed die je kunt hebben als je laat merken wat de samenleving belangrijk vindt. ,,Inmiddels ontstaat er nu een prachtig mooi dorpshart op de plaats van de voormalige Coöperatie”, zegt hij met enige trots.

Na vier jaar raadslidmaatschap stond Wim Vos in 2014 weer op de lijst van het CDA. Deze keer werd hij met ruim 800 stemmen in de raad gekozen. In de afgelopen periode heeft het raadslid zich vooral ingezet waar het ging om het onderwerp Ruimtelijke Ordening. Nu niet alleen voor de woonkern Achterveld maar voor de hele gemeente Leusden. ,,Ik heb vooral de nadruk willen leggen op de mogelijkheid van inwoners om mee te beslissen”, vat hij zijn raadsperiode samen.

HUIS VAN LEUSDEN Als voorbeeld wordt de discussie over het Huis van Leusden, dat het oude gemeentehuis moet vervangen, genoemd. ,,Omwonenden konden meepraten en er is naar ze geluisterd.” Over de discussie met betrekking tot de Regionale Ruimtelijke Visie is hij niet snel uitgepraat. ,,Grootschalige woningbouw in Leusden gaat niet plaatsvinden. We zitten er niet op te wachten om een wijk van Amersfoort te worden.''

Hij is blij dat de gemeenteraad dat met hem eens is. ,,Onze kinderen en kleinkinderen willen we ook laten genieten van Leusden, een dorp met een mooie groene omgeving, midden in het land”, zegt de CDA lijsttrekker. De slogan van de Leusdense CDA: 'Voor Leusden dat we door willen geven' wordt daarmee duidelijk. Wim Vos ziet dan ook voor de toekomst een sterke, zelfstandige gemeente die zich niet het kaas van ’t brood laat eten. ,,Vooral regionaal en provinciaal moeten we, meer dan voorheen, onze stem laten horen.” Over de financiële situatie van Leusden is hij duidelijk: we kunnen niet blijven uitgeven. De pot is leeg.”

Het volledige programma van het CDA is te bekijken op www.cda.nl/leusden