Voor de komende raadsperiode blijft Carlos Genders zich inzetten voor een groene gemeente met volop mogelijkheden voor recreatie.
Voor de komende raadsperiode blijft Carlos Genders zich inzetten voor een groene gemeente met volop mogelijkheden voor recreatie. VVD Leusden

'Strakker op [uitgaven] zorg'

Hij hoopt dat de VVD straks zoveel stemmen vergaart dat deelname aan een nieuw College vrijwel zeker is. ,,Vier jaar geleden was de uitslag en het proces dat er op volgde voor mij een grote frustratie.”

CULTUURSCHOK Carlos Genders werd geboren in het Limburgse Sittard. Een groot deel van zijn jeugd bracht hij echter door in Nijmegen waar het gezin Genders naar toe verhuisde. Toen het gezin vanwege het werk van vader weer naar Limburg vertrok en in Maastricht ging wonen was dat voor de nog jonge Carlos een ware ‘cultuurschok’ zoals hij zich herinnert. De cultuur op de middelbare school was in die stad totaal anders dan hij was gewend. De schoolresultaten hebben er kennelijk niet onder geleden. De volgende opleiding werd de studie Natuurkunde in Delft, na een jaar verwisseld voor ‘Civiele Techniek’, beter bekend als ‘Weg- en Waterbouw’.

VEILIGHEID VAN BRUGGEN In 2003 verhuisden Carlos en zijn vrouw naar een Eurowoning in Leusden, nadat hij vier jaar eerder ging werken bij het Amersfoortse DHV. Door een fusie nu bekend als Royal HaskoningDHV. Over zijn laatste project is hij nog steeds enthousiast. Het bedrijf kreeg de opdracht van Rijkswaterstaat mee te werken aan een onderzoek naar de veiligheid van bruggen en sluizen in Nederland. Een tweetal ernstige ongevallen waren de aanleiding voor de opdracht. Carlos Genders moest een team aansturen dat, meestal in de nachtelijke uren, een aantal beweegbare bruggen en sluizen moest beoordelen op veiligheid.
'POLITIEK INGEROLD' Tot zijn komst naar Leusden had Genders zich nooit actief met politiek bezig gehouden. ,,Sinds de middelbare school heb ik me er wel altijd voor geïnteresseerd”, zegt hij achteraf. Genders is, zoals hij zelf zegt, de Leusdense politiek gewoon ingerold. Na zijn aanmelding als lid en een periode als secretaris in het partijbestuur werd hij acht jaar geleden gevraagd om zich verkiesbaar te stellen. Het resultaat is bekend. Als nummer 6 op de lijst kwam hij in de raad omdat de nummer één, Erwin Jansma, wethouder werd. Na het vertrek van fractievoorzitter Marc van den Tweel (die directeur van Natuurmonumenten werd) in die raadsperiode, werd hij tot zijn eigen verbazing tot diens opvolger gekozen.

BUITENSPEL Vier jaar geleden werd er een coalitie gevormd waarbij VVD en CDA buitenspel stonden. ,,De drie coalitiepartijen wilden ons nadrukkelijk niet in het college”, analyseert Genders. ,,Toch zijn we in de afgelopen jaren naar elkaar toe gegroeid”, is zijn conclusie nu, bijna vier jaar later.

FINANCIERING Terugblikkend noemt de fractievoorzitter van de VVD de afgelopen vier jaar een leuke periode waarin veel is gebeurd waar zijn partij het helemaal niet mee oneens was. Dat er een tweede sporthal is gekomen vindt Genders bijvoorbeeld een prima zaak. ,,We waren het alleen niet met de wijze van financiering eens.” Ook de Biezenkamp is een stap verder gebracht en met de Hamershof komt het ook wel goed, denkt de lijsttrekker. Alleen over de bouw van een nieuw gemeentehuis was zijn partij het niet eens met de voorstellen. De formule die nu is gevonden wordt wel mooi uitgewerkt geeft hij toe. ,,We kijken er positief tegen aan.”

'GEEN GROTE VERSCHILLEN' Ook met de benoemingen van de nieuwe griffier en de burgemeester is de VVD erg tevreden. ,,Gerolf Bouwmeester past in het plaatje dat we in Leusden geschetst hadden”, aldus Genders. Zijn conclusie is dan ook dat de partijen in de afgelopen jaren naar elkaar zijn toegegroeid. ,,De verschillen zijn niet erg groot.”

TEKORT Voor de komende raadsperiode maakt de VVD zich zorgen over het grote tekort waar het gaat om het sociale domein. Met name in de jeugdzorg zijn de tekorten erg groot. Er zal, voor wat betreft de VVD, strakker gelet moeten worden op de uitgaven voor de zorg. Direct wordt er aan toegevoegd dat achteruitgang van de kwaliteit van de zorgverlening niet bespreekbaar is. Financieel gezien vindt Genders de uitgangspositie van een nieuw college niet erg goed. ,,De reserves zijn met € 11 miljoen afgenomen en we zijn gaan lenen.”

GROENE GEMEENTE Voor de komende raadsperiode blijft de huidige fractievoorzitter zich inzetten voor een groene gemeente met volop mogelijkheden voor recreatie. Hij is met de andere kandidaten op de kieslijst bereid verantwoordelijkheid te nemen in de komende raad. ,,We hebben een goede wethouderskandidaat in de persoon van de nummer drie op de lijst, Patrick Kiel.”

Het programma: www.leusden.vvd.nl.