Marcel Sturkeboom: ,,Een partij die opkomt voor mensen die het minder hebben.”
Marcel Sturkeboom: ,,Een partij die opkomt voor mensen die het minder hebben.” GL-PvdA Leusden

'Aandacht [sociaal domein']

Vader was vakbondsbestuurder. Aanvankelijk als voorzitter van de katholieke kappersbond en later als bestuurder van het NKV, het Nederlands Katholiek Vakverbond. ,,Ik heb nog steeds de bevlogenheid van mijn vader en de managementcapaciteiten van mijn moeder”, aldus de lijsttrekker. Dat laatste was ook nodig,

VOLLEYBAL geboren in de Utrechtse Rivierenwijk doorliep Marcel eerst de katholieke jongensschool, daarna het Bonifatius-lyceum. Het lyceum had een eigen schoolvolleybalvereniging. Marcel bleek een uitblinker te zijn. Veertig jaar geleden werd hij met het Amstelveense Delta Lloyd-AMVJ landskampioen en speelde in totaal 43 internationale wedstrijden in 'Oranje'. Sturkenboom kan zich dan ook scharen in de rijen van Nederlandse topsporters. Maar er werd óók gestudeerd. De fanatieke sporter zag ook kans om een studie bewegingseigenschappen aan de Vrije Universiteit met succes af te ronden.

SPORTKOEPEL NOC*NSF Na de studie kwam Marcel Sturkenboom naar Amersfoort waar hij gedurende tien jaar werkte bij de Sinaï kliniek, een Joods psychiatrisch ziekenhuis. ,,Daar werd me duidelijk dat ik beschikte over management kwaliteiten”, blikt hij terug.

In 1986 kwamen Sturkenboom en zijn vrouw in Leusden wonen. Na een viertal jaren gewerkt te hebben op het ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur maakte hij de overstap naar de sportkoepel NOC*NSF in de functie van directeur waar hij tot vijftien jaar geleden actief was. Na een periode als zelfstandig adviseur te hebben gewerkt kreeg Sturkenboom het verzoek om directeur te worden van het Nederlands genootschap van het Koninklijk Genootschap van Fysiotherapie (KNGF). Een positie die hij tot op heden bekleed.

'GOED GEVOEL' Sturkenboom is inmiddels al 40 jaar lid van de PvdA. ,,Een partij die opkomt voor mensen die het minder hebben”, was en is zijn motivatie. In de Leusdense politiek kwam hij terecht omdat zijn buurman, voormalig wethouder Ago Salverda hem vroeg ‘iets voor de lokale politiek te gaan doen’.

In 2013 meldde Sturkenboom zich bij de plaatselijke afdeling, een jaar later werd hij raadslid. Nu kijkt hij met een goed gevoel terug op de periode die bijna afgelopen is. De overgang van het sociaal domein van Rijk naar Gemeente is in Leusden redelijk verlopen, is zijn conclusie. Dat het college het lef had om een tweede sporthal neer te zetten vindt hij fantastisch. ,,Waarom zou je op je eigen vermogen blijven zitten en geen geld uitgeven?”

SOCIAAL DOMEIN Sturkenboom wil in ieder geval in de volgende raadsperiode meer aandacht voor het sociaal domein, een dossier waar een groot financieel tekort is ontstaan. Vooral de financiering van de jeugdzorg is een probleem. Het benodigde geld zal uit het eigen vermogen van de gemeente moeten komen en als het niet anders kan zal de belasting omhoog moeten. ,,Sterke schouders kunnen meer dragen'', is zijn redenering. Daarnaast wil GroenLinks-PvdA dat Leusden in 2030 energie-neutraal is.

'EERST KWALITEIT' Al met al krijgt het College van Marcel Sturkenboom het rapportcijfer 7,5. De marktwerking rond de inkoop van huishoudelijke hulp betreft kan wat hem betreft echt niet. ,,Werknemers zijn daarvan de dupe.” Als het aan hem ligt wordt er aanbestedingen eerst gekeken naar kwaliteit en daarna pas naar de prijs, in plaats van andersom. Hoewel het in Leusden redelijk goed gaat voor wat betreft de zorgverlening vraagt Sturkenboom meer aandacht voor de 20 procent inwoners voor wie de zorg te wensen overlaat.

WIJKBUDGET Voor de toekomst heeft lijsttrekker Sturkenboom nog wel meer op zijn lijstje met wensen. GroenLinks-PvdA wil ook dat inwoners, meer dan tot op heden, zelf kunnen beslissen over de besteding van een ‘wijkbudget’. Het voorstel is om daarvoor 5 procent van de begroting (€ 500.000) beschikbaar te stellen. Sturkenboom zou graag zien dat er in ieder wijk een ambassadeur komt die namens de bewoners contact met de gemeente heeft. De lijsttrekker ziet het groenonderhoud als één van de onderwerpen die op wijkniveau besproken kunnen worden.

WONINGBOUW Ook over de woningbouw is GroenLinks-PvdA duidelijk. Tot 2040 worden er nog minimaal 1.500 woningen gebouwd, met een maximum van 2.000. Bouwen in de Langesteeg is taboe, bouwen in Tabaksteeg Zuid ‘bij voorkeur niet’. Voor wat betreft de Maanwijk wil de partij extra aandacht voor senioren- en huurwoningen.

Voor het verkiezingsprogramma zie: www.groenlinkspvda-leusden.nl.

Marcel Sturkeboom: ,,Een partij die opkomt voor mensen die het minder hebben.”