Karolien Pouwels: ,,Samen werken, wonen en leven.''
Karolien Pouwels: ,,Samen werken, wonen en leven.'' CU-SGP Leusden

'Geloof in [kracht] inwoners'

Als lijsttrekker wil ze graag ook de komende raadsperiode haar bijdrage leveren aan de Leusdense samenleving. Het christelijk geloof speelt een centrale rol in haar leven. Het is dan ook niet toevallig dat op tafel een Bijbel ligt. Dagelijks wordt in het gezin voorgelezen uit een speciale uitgave die niet lang geleden is verschenen. Het betreft de Groene Bijbel waarin teksten over natuur en duurzaamheid groen gemarkeerd zijn. De slogan waarmee CU-SGP de verkiezingscampagne is ingegaan ‘Geloof in Leusden’, verwijst niet naar deze Bijbel. ,,We vonden het een toepasselijke slagzin. We geloven in de kracht van ons dorp en onze inwoners”, aldus de uitleg van Pouwels.

KOOPMAN LOGISTIC De fractievoorzitter en lijsttrekker werd geboren in het Groningse Zuidhorn als Karolien Koopman, een naam die in de hele Nederlandse transportwereld bekend is. In 1930 werd het bedrijf opgericht en telt inmiddels duizend medewerkers met vestigingen door heel Nederland en daarbuiten. ,,Een bedrijf dat niet gericht is op maximale winst maar op continuïteit en werkgelegenheid”, legt Pouwels uit. Ze behoort tot de vierde generatie die betrokken is bij het bedrijf als directielid van de holding.

De titel Drs. voor haar naam wordt niet gebruikt. Toch is ze, als student geschiedenis, met succes afgestudeerd aan de Universiteit Groningen. Dat ze al op haar vijftiende jaar geïnteresseerd raakte in het onderwerp politiek is niet vreemd. Haar opa was in Zuidhorn wethouder.

POLITIEK BETROKKEN Geruime tijd was de nog jonge Karolien betrokken bij de lokale en regionale jongerentak van het GPV, het Gereformeerd Politiek Verbond. Na haar huwelijk en een verhuizing naar Utrecht werden de politieke activiteiten beëindigd. Pas toen het gezin in 1999 naar Leusden verhuisde kwam daar verandering in. Sinds 2001 is de huidige fractievoorzitter betrokken bij de Leusdense politiek. Al in 2002 stond ze op nummer vier van de CU-SGP-kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen en werd fractievertegenwoordiger. In 2010 begon het ‘echte’ raadswerk voor Pouwels toen ze hoger op de lijst stond.

Vier jaar geleden stond Jan Overweg als eerste op de lijst van de CU- SGP. Hij ging, zoals bekend, geen deel uitmaken van de gemeenteraad maar werd wethouder. Als gevolg hiervan kwam Pouwels in aanmerking om fractievoorzitter te worden. Dit jaar voert ze de lijst van haar partij aan. Overweg staat nummer twee op de lijst maar is beschikbaar om nog een raadsperiode wethouder te zijn als hem daarom wordt gevraagd.

TROTS De lijsttrekker is trots op een aantal zaken waar ze zich de afgelopen jaren voor heeft ingezet. ,,Het armoedebeleid is op de agenda gekomen.” Noemt ze als voorbeeld. Toch wil ze dat het College van B&W en Larixlaan2 nog actiever worden waar het gaat om ondersteuning van mensen die dat nodig hebben. Ze is blij met de ‘minimacoach’ die inmiddels is aangesteld.

Het woord ‘trots’ wordt ook gebruikt waar het de woningbouw betreft. Er is in Leusden een grote behoefte aan wat wordt genoemd ‘middeldure’ woningen voor mensen die net niet in aanmerking komen voor een sociale huurwoning en een vrije sectorwoning niet kunnen betalen. Fractievoorzitter Pouwels is dan ook erg blij met het amendement waarmee werd vastgelegd dat er tot 2025, behalve de reeds geplande 300, meer huurwoningen gebouwd zullen worden.

Het ‘Geloof in Leusden’ komt ook ter sprake waar aandacht wordt gevraagd voor inwoners met een beperking. ,,De kracht van ons dorp is dat veel mensen een bijdrage willen leveren om deze groep er bij te laten horen.” Ze voegt er direct aan toe dat het onderwerp op het gemeentehuis nog te weinig tussen de oren zit. Vorig jaar heeft Karolien Pouwels zich ingezet voor de organisatie van de Leusdense Sprokkelstagedag voor mensen met een beperking. Deelnemers konden een dag stage lopen bij lokale bedrijven en winkels. De dag was een groot succes, reden om dit jaar twee dagen in te ruimen voor de stagedag. Bedrijven bleken wat te kunnen doen voor de vaak vergeten doelgroep.

,,Iedereen hoort er bij” en “Iedereen doet er toe” zijn twee zinnetjes die veel gebruikt worden door het raadslid. Ze wil zich ook in de volgende raadsperiode blijven inzetten voor mensen die om wat voor reden dan ook, hulp nodig hebben. ,,De gemeente hoeft niet alles te doen”, benadrukt ze. De samenleving kan veel opvangen. Zo nodig moeten buurtinitiatieven financieel ondersteund worden en de criteria voor het fonds samenlevingsinitiatieven zou verruimd moeten worden. Wat de CU/SGP betreft is een Leusdens cultuurfonds niet nodig.

[Voor het complete verkiezingsprogramma, kijk op de de partijwebsite www.cu-sgp.nl