Groene bufferzone ten zuiden van de Tabaksteeg
Groene bufferzone ten zuiden van de Tabaksteeg André

ingezonden

Open brief aan de lijsttrekkers

Naar aanleiding van de verkiezingsbijlage in de Leusder Krant van 7 maart 2018.

Uw standpunten op die pagina met betrekking tot het bouwen in de Tabaksteeg als 'prijs' voor het behoud van de Langesteeg kan niet zonder reactie blijven omdat er sprake is van nogal ronkende teksten om uw gelijk aan te tonen over uw standpunt met betrekking tot de grondruil en de bouw van 28 woningen.

Enkele citaten die ons opvallen: ,,De consequentie van onze keuze is dat er op ruime afstand van de Tabaksteeg bebouwing zal komen.'' En verderop ,,Maar ze krijgen wel een mooi park voor de deur'', en ,,…zoals altijd al de bedoeling was, een parkachtige overgangszone naar het open agrarische gebied''.

Maar even de feiten op een rijtje: de ruime afstand is 60 meter! Het tot nu toe genoemde park wordt dus nu een parkachtige overgangszone naar het open landschap. De exactheid neemt af met elke woord. De overgangszone gaat bestaan uit 28 woningen die de verbinding met het open agrarische landschap blokkeert. Nog afgezien van gemiddeld twee auto’s per woning die langs het park gaan rijden. En de bedoeling is nu in ieder geval anders dan toen in de verkoopgesprekken heel andere teksten zijn genoemd over een open landschap.

Een andere citaat: ,,Voor enkelen helaas geen weids uitzicht meer'.' De suggestie dat alleen aanwonenden daar dus van genieten is tenminste wat suggestief als ik kijk hoeveel mensen er genieten van het nu bestaande weidse uitzicht. Nog een citaat: ,,Grootgrondbezitters en gemeente moeten nog maar eens goed met elkaar praten om de snelle deal van tafel te halen''. Van harte mee eens, echter, hoe kijkt u dan aan tegen de teksten van de heer Scheffer net boven uw uitspraken? ,,De politiek heeft óf geen, óf een selectief geheugen'', maar vervolgens wel 'visie en autoriteit'! Wij hebben begrepen dat het vooral de belangen van 'De Boom' zijn die het onderzoek naar alternatieven onmogelijk maakt. De citaten namens stichting De Boom, die een aantal van u als partner zien voor een beter Leusden, laten wel zien hoe ongelijk dat partnerschap dan is. U wordt hiermee als betrouwbare overheid te kijk gezet. Wij citeren in dat perspectief: ,,Het is aan de inwoners van Leusden en niet aan regenten en projectontwikkelaars'.'

Een aantal bewoners van de wijk 'Tabaksteek'

Geen verhoging huur op bijstandsniveau

LEUSDEN De huur voor huurders van Woningstichting Leusden (WSL) met een inkomen op bijstandsniveau wordt dit jaar niet verhoogd. Dit besloot WSL na advies van huurdersorganisatie HLVE. Om in aanmerking te komen voor deze uitzondering is het wel nodig dat deze huurders zich uiterlijk 23 maart bij WSL aanmelden. Dit kan per mail via info@wsleusden.nl of per post bij WSL, Larikslaan 2 in Leusden. Meer informatie leest u op de website: www.wsleusden.nl.