Hans Sybrandy (Stuurgroep), Jan Overweg (wethouder), Hester Frank (directeur Larikslaan2) en Ismene Tchaoussoglou (SEL).
Hans Sybrandy (Stuurgroep), Jan Overweg (wethouder), Hester Frank (directeur Larikslaan2) en Ismene Tchaoussoglou (SEL). Hans Beijer

Lijntjes komen samen in de Huiskamer

Intentieverklaring voor periode van twee jaar

LEUSDEN Als iedereen er achter gaat staan, kan het soms snel gaan. Afgelopen mei organiseert een werkgroep in de Koningshof een bijeenkomst om de mogelijkheden te bespreken van een op te richten laagdrempelig, toegankelijk vrijwilligerscoördinatiepunt. Dit moet de Huiskamer van Leusden gaan heten. De vertegenwoordigers van diverse vrijwilligersorganisaties en fondsen, Larikslaan2 en de gemeente Leusden zijn enthousiast. In september wordt de Stuurgroep geformeerd en op 25 november wordt de Huiskamer van Leusden officieel door wethouder Jan Overweg geopend in het gebouw van Larikslaan2.

Afgelopen donderdag is het voorlopige sluitstuk: de ondertekening van de zogeheten intentieverklaring. Hierin spreken de deelnemende partners, St. Larikslaan2, de Stuurgroep Huiskamer van Leusden (namens de SMBL) en het college van B&W met elkaar af voor de duur van 2 jaar de Huiskamer verder te ontwikkelen. Daarna vindt een evaluatie plaats, waarbij wordt bepaald of, en zo ja hoe, genoemde partners hun samenwerking voortzetten.

STIMULEREND De Huiskamer is er om hulpvragen die er zijn op het gebied van zorg en welzijn (trachten) te koppelen aan het aanbod. Het kunnen vragen zijn van inwoners, maar het kunnen ook problemen van cliënten en patiënten zijn waar zorgprofessionals tegen hun eigen grenzen aanlopen. Coördinator Nancy Hooijer: ,,Voor al deze vragen kan men terecht bij één van onze zeven vrijwilligers. Wij vinden het trouwens heel stimulerend dat de Stichting Eerstelijnszorg Leusden (met daarin zorgprofessionals als huisartsen, fysiotherapeuten en psychologen) de functie van de Huiskamer onderschrijft en dit initiatief van harte ondersteunt".

UITEENLOPEND Maandag, woensdag en vrijdag van 10-12.30u. zijn de vrijwilligers van de Huiskamer bezig met het behandelen van hulpvragen, face-to-face, telefonisch en ook vaak via de e-mail. Het is een team dat sinds de opening voor bijna alle 35 hulpvragen een passende oplossing kon vinden. De vragen zijn uiteenlopend, van hulp bij het uitpakken van verhuisdozen of bij diverse klusjes tot vragen over waar men computerhulp kan krijgen of die te maken hebben met eenzaamheid en isolement. Vaak is het voldoende om iemand door te verwijzen of advies te geven, soms wordt iemand meer bij de hand genomen die niet in staat is zelf een passend vervolg te geven richting een oplossing. Het team van vrijwilligers beschikt over veel inlevingsvermogen, flexibiliteit en creativiteit en onderling vult men elkaar goed aan wat betreft netwerken, expertise en persoonlijke eigenschappen.

VERWACHTING Door de in de afgelopen maanden opgedane ervaring en door veel uitzoekwerk krijgen de vrijwilligers van de Huiskamer een steeds beter beeld van alle aanwezige mogelijkheden (vrijwilligersorganisaties, fondsen, particuliere initiatieven, samenwerkingsverbanden van zorgprofessionals en dergelijke). Er komen kortom steeds meer lijntjes samen in de Huiskamer.

De verwachting is bovendien dat in de nabije toekomst steeds meer mensen de weg naar de Huiskamer zullen vinden. Mond op mondreclame van mensen die goed (op weg) zijn geholpen zal zeker positief werken. Verder zal de verhuizing naar het nieuwe Huis van Leusden komend najaar de Huiskamer nog laagdrempeliger maken: door de centrale ligging nabij winkels, supermarkt, bibliotheek en restaurant, zullen mensen sneller ook nog even de Huiskamer binnenlopen voor een vraag of praatje.