Annet Belt: ,,Ik heb nog steeds een natuurlijke afkeer tegen machtsmisbruik en onrecht.”
Annet Belt: ,,Ik heb nog steeds een natuurlijke afkeer tegen machtsmisbruik en onrecht.” SP Leusden

'Ik reken op [drie zetels']

Ze was vaak te vinden op de publieke tribune tijdens de gemeenteraadsvergadering. Waar nodig voerde ze het woord als daarvoor gelegenheid werd geboden. Toch vindt ze zelf dat ze zich nooit met politiek heeft bezig gehouden. Daar komt nu verandering in. Als lijsttrekker van de SP is ze kandidaat voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. ,,Ik reken op drie zetels!”, aldus de strijdlustige SP'er.

Lijsttrekker Belt is geboren in Rotterdam-Zuid, een paar honderd meter verwijderd van het Feyenoordstadion. ,,Ik ben nog steeds een trouwe supporter van die club”, voegt ze er direct aan toe. Vader Belt werkte bij Dupont en Shell. ,,Na het zoveelste gifalarm nam hij ontslag en verhuisden we met het gezin naar ‘Zomers buiten’, voorheen een vakantieoord aan de Dodeweg in Leusden.”

Gevraagd naar haar schoolverleden heeft mevrouw Belt een niet alledaags antwoord. ,,Ik heb de University of Life gevolgd. Ik ben gepokt en gemazeld door het leven.” Toch maakte ze wel degelijk de Havo af, verliet het ouderlijk huis en ging naar de slagersvakschool in Utrecht. ,,Ik wilde slager worden, ik ben nog steeds gek op vlees”

ONDERNEMINGSRAAD Om gezondheidsredenen moest ze haar werkzaamheden in een slagerij stoppen en kwam op het Leusdense postkantoor terecht als baliemedewerker. Annet Belt verhuisde drie keer en vervulde verschillende functies binnen het postbedrijf. Als lid van de ondernemingsraad en kaderlid van de vakbond AbvaKabo kwam ze op voor de werknemers bij het postbedrijf die naar haar mening werden ontslagen vanwege de commercialisering van het bedrijf. ,,Ik heb nog steeds een natuurlijke afkeer tegen machtsmisbruik en onrecht”, zegt de strijdvaardige Belt.

Annet Belt kwam in 2004 weer naar Leusden omdat ze vanwege lichamelijke problemen werd afgekeurd. Vanaf dat moment is ze lid van de SP. Inmiddels telt de Leusdense afdeling van de SP 70 leden. Leusdenaren hebben gemerkt dat de partij actievoeren in haar DNA heeft. In het recente verleden is onder meer actie gevoerd om het schoolzwemmen weer mogelijk te maken. Het busvervoer in Leusden is nog steeds een belangrijk onderwerp voor de lokale SP. Waar mogelijk wordt actie gevoerd om de bus weer in het hele dorp, inclusief Achterveld, te laten rijden. .

'PRACHTIG DORP' Toch is het kandidaat-raadslid niet negatief over alles wat er in Leusden gebeurt. ,,Het is gewoon een prachtig dorp.” Ook over de huidige politiek heeft ze lovende woorden: ,,De politiek is dichter bij de inwoners gebracht en veel transparanter geworden. De wethouders zijn, anders dan voorheen, goed aanspreekbaar en vier jaar oppositie heeft VVD en CDA goedgedaan.”

Wat de SP betreft gaat er in de Leusdense politiek wel het één en ander veranderen. ,,De samenleving voorop is prima, maar niet als de gemeente zich tegelijkertijd terugtrekt, zoals dat nu gebeurt,” vindt Belt. Dat ze steeds minder maatwerk ziet, waar het gaat om de zorg, is haar een doorn in het oog.

'GEEN TEGENPARTIJ' Als het aan Annet Belt ligt wordt de lokale SP geen ‘tegenpartij’. ,,We zijn geen boe-roepers.” De SP wil in Leusden samenwerken met andere partijen. Het streven is om het solidariteitsprincipe weer op de agenda te zetten. Daarvoor moeten bondgenoten gezocht worden. ,,We zijn stinkend rijk, maar 1 op de 10 Leusdense gezinnen heeft te maken met een groot financieel probleem. Ze kunnen maar net aan de lasten betalen.”

Het is de SP een doorn in het oog dat 57 gezinnen een beroep moeten doen op de voedselbank. Ook de woningsituatie vindt de partij zorgelijk waar het gaat om de zogenaamde sociale woningbouw. ,,Niet minder dan 58% van de huurders van de Woningstichting Leusden (WSL) maken zich ernstig zorgen over de hoogte van de huur in relatie tot hun inkomen” aldus mevrouw Belt. Wat haar betref gaat de politiek de volgende raadsperiode samen met de inwoners zoeken naar oplossingen.

COALITIE Of de socialisten ook meedoen aan een mogelijke coalitie is nog de vraag. De lijsttrekker geeft er de voorkeur aan om eerst maar eens vier jaar in de oppositierol mee te doen.

Als het op samenwerken aankomt sluit ze geen enkele partij uit. Het kan zijn dat de verkiezingsuitslag zodanig is dat de SP gevraagd wordt om mee te doen in een coalitie. In dat geval heeft de partij een wethouderskandidaat die in een nieuw te vormen college mee kan doen.

Voor meer informatie over de partij en het programma van de SP Leusden zie: leusden.sp.nl