Als het aan het burgemeester en wethouders ligt, komt de blauwe zone in winkelcentrum Hamershof er. Het moment van invoering is nog niet vastgesteld.
Als het aan het burgemeester en wethouders ligt, komt de blauwe zone in winkelcentrum Hamershof er. Het moment van invoering is nog niet vastgesteld. Frits van Breda

Compromissen bij parkeren

p 1

Supermarkten blij, horeca-ondernemers ontevreden

LEUSDEN Wat betreft de BONI en AH mag de parkeermaatregel direct worden ingevoerd. Het is voor klanten vaak moeilijk een parkeerplaats te vinden in de buurt van de supermarkt.

Frits van Breda

Vooral de filiaalmanager van de Albert Heijn vindt de huidige situatie problematisch. Nu het Huis van Leusden in gebruik is genomen blijken de werknemers hun auto in de directe omgeving te parkeren. ,,Ik ben al bij de gemeente geweest om het probleem aan te kaarten." De discussie over parkeermaatregelen in de Hamershof begon zes jaar geleden. Toen was er sprake van betaald parkeren met als doel de gemeentelijke financiën op orde te brengen. Alle betrokkenen, inclusief de gemeenteraad, zagen niets in dat voorstel. Drie jaar geleden werd het onderwerp parkeren weer actueel. Het Centrum voor Jeugd en Gezin, Meander, Boni en AH vroegen aandacht voor de parkeerproblematiek. Er zou sprake zijn van een te grote parkeerdruk. Er werd een door de gemeente een werkgroep ingesteld met vertegenwoordigers van winkeliers en bewoners. Winkeliers en bewoners werden het niet met elkaar eens.

SENIORENFLAT Eind vorig jaar kwam een nieuw ingestelde werkgroep 'Blauwe Zone' wel tot een resultaat. Het bestuur van de winkeliersvereniging benadrukte dat er sprake was van een compromis waar niet iedereen gelukkig mee was. Begin dit jaar werd er in de Korf een inloopavond gehouden over de gemeentelijke plannen. Daar werd duidelijk dat bewoners van de Kramershilt niet tevreden zijn. Zij wonen in de seniorenflat langs de Hamersveldseweg, tegenover de Boni. De bewoners voorzagen problemen als ze hun auto op het bovendek van de parkeergarage moeten parkeren. Dat bovendek is alleen bereikbaar via een trap of hellingbaan. ,,Voor mensen die slecht ter been zijn of mensen met een rollator is dit niet gewenst", aldus de bewonerscommissie.

PARKEERSCHIJF Het collegebesluit komt tegemoet aan de wensen van de bewoners. De parkeerplaats voor de Boni wordt een blauwe zone. Op het bovendek van de parkeergarage aan de Smidse kan onbeperkt geparkeerd worden. Beneden wordt slechts de helft aangewezen als blauwe zone. Ook direct achter de supermarkt AH is straks een parkeerschijf nodig.

Dat de parkeermaatregel een compromis is is duidelijk. Winkeliers kunnen zich over het algemeen vinden in de maatregel, al wordt een maximale parkeertijd van twee uur ook voldoende gevonden. Een veelgehoorde klacht is dat vooral de parkeergarages ingenomen worden door auto's die er het hele jaar geparkeerd staan. De horecaondernemers zijn tegen elke maatregel. Zij willen dat hun klanten zonder beperking kunnen parkeren als ze een parkeerplekje gevonden hebben.