Veilige, snelle en schone fietsroutes stimuleren het fietsgebruik.
Veilige, snelle en schone fietsroutes stimuleren het fietsgebruik. DGB

Experiment: snuffelfiets met sensor

LEUSDEN De laatste jaren is er een groeiende aandacht voor de fiets. Terecht, want fietser en fiets dragen bij aan het oplossen van verschillende maatschappelijke problemen. Het gaat dan niet alleen om verkeersproblematiek maar ook om luchtkwaliteit, gezondheid, interactie, participatie en geluksbeleving.

FIETSKENNIS Voor veel mensen is de fiets een goed alternatief voor de auto of OV. Bovendien verandert het mobiliteitssysteem in Nederland door nieuwe technologie├źn. De elektrische fiets, gebruik van media op de fiets en nieuwe methoden zorgen voor een verandering in het fietsgebruik en de verkeersveiligheid. Fietsen wordt makkelijker en sneller en er kan worden gemeten. De provincie Utrecht wil een koploper zijn op het gebied van fietskennis en een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van fietsend Nederland. Gedeelde informatiebehoefte is de basis voor het experiment Snuffelfiets.

EXPERIMENT SNUFFELFIETS Omdat er in dit soort innovatieve trajecten veel afhankelijkheden en onzekerheden zitten zoals technieken, fietsgedrag en factoren als wind en luchtvochtigheid meespelen, is bij wijze van experiment de Snuffelfiets opgezet, uit te bouwen in verschillende fases. Via een kleine (start)groep deelnemende fietsers wordt op het moment de aandacht gevestigd op fijnstof en gezonde luchtkwaliteit voor fietsers. In een later stadium kunnen andere zaken gemeten worden waaraan conclusies kunnen worden verbonden. Zowel fietsers als de politiek laten een groeiende interesse zien in dit project.

SNUFFELSENSOR Op steeds grotere schaal worden door middel van een sensor op de fiets data verzameld. Door samenwerking van de provincie Utrecht met Sodaq (mobiele sensoren), Civity (datamanagement), RIVM (ondersteuning bij datavalidering) en - natuurlijk - deelnemende burgers, wordt een 'big data' bestand op het gebied van fietsgebruik opgebouwd. Daarmee kan via bepaalde parameters goed inzicht worden verkregen in relatie tot andere vervoersvormen of bijvoorbeeld de fijnstof op fietsroutes worden gemeten.

GROENE FIETSROUTES Het identificeren van groene fietsroutes is van grote waarde voor zowel inwoners als overheden. Fietsers kunnen op basis van informatie hun routevoorkeur bepalen en voor overheden kan deze informatie aanwijzingen geven over plekken waar maatregelen voor verbetering van de luchtkwaliteit nodig zijn. Bovendien ontstaat inzicht in de manier waarop fietsers zich door de omgeving bewegen. Bron: snuffelfiets.nl.