Afbeelding
Syntus Utrecht

Kuchschermen in bussen; voordeuren weer open

LEUSDEN Dankzij het gebruik van kuchschermen bij de chauffeurscabine kunnen reizigers van Syntus Utrecht en U-OV vanaf 14 december weer instappen via de voordeur. Daarmee wordt in de provincie Utrecht weer een stap gezet om gebruik te maken van het OV zoals in de gebruikelijke situatie, voordat corona zijn intrede had gedaan.

Afgelopen periode deed TNO, via OV-NL, namens de gezamenlijke vervoersbedrijven onderzoek naar het effect van kuchschermen. Uit het onderzoek kwam naar voren dat het plaatsen van kuchschermen bij buschauffeurs, in combinatie met het openen van alle deuren bij het halteren, de kans op blootstelling aan mogelijke virusdeeltjes nog verder verkleint. Om die reden worden alle bussen en trams in Nederland de komende periode uitgerust met kuchschermen.

Doordat de voordeuren open gaan, kunnen reizigers vanaf 14 december weer met PIN betalen bij de chauffeur. Daarmee vervalt de mogelijkheid om via de QR-code een buskaartje te kopen. Reizigers kunnen de prijs van hun kaartje dat ze willen pinnen zien op syntusutrecht.nl/ovreiskaart.

PERSOONLIJK CONTACT Jeroen Suurmond, directeur commercie en corona coördinator bij Keolis Nederland zegt over het weer openen van de voordeuren: ,,We zijn blij dat het plaatsen van de kuchschermen bij onze chauffeurs, in combinatie met het weer openen van alle deuren in de bus, de kans op blootstelling aan mogelijke virusdeeltjes verder verkleint. Dit komt zowel onze klanten als onze chauffeurs ten goede. Daarnaast verbetert het contact tussen onze klanten en chauffeurs. Het persoonlijke contact is iets wat onze chauffeurs de afgelopen maanden hebben gemist. We zijn als vervoerder dan ook blij dat we klanten vanaf maandag weer persoonlijk voor in onze bussen welkom kunnen heten.”
Wel zijn er enkele nieuwe maatregelen getroffen.

[Kijk voor deze maatregelen en andere informatie op www.leusderkrant.nl