De Meester van Bergenweg is herkenbaar als groenstrook.
De Meester van Bergenweg is herkenbaar als groenstrook. IMOSS

Mastenbroek 2 vanaf 2022

'Veel groen in Mastenbroek 2'

ACHTERVELD Met een aanloop van twee eerdere bijeenkomsten, een wandeling en veel huiswerk werd de voorkeursvariant voor de ontwikkeling van Mastenbroek 2 gepresenteerd. Tijdens deze online presentatie vanuit het gemeentehuis van Leusden bleek dat er al veel inbreng van Achtervelders is geweest.


Arnoud J Spaaij

De voorkeursvariant die dinsdagavond 8 december werd neergelegd, voor zo’n veertig online-bezoekers, bevatte het beste uit twee varianten die al eerder waren gepresenteerd. In de voorkeursvariant waarmee nu wordt verder gewerkt in de verschillende procedures is veel aandacht voor aansluiting op de omgeving. Die procedures moeten gaan leiden tot een bestemmingsplan, een beeldkwaliteitsplan en de gedetailleerde invulling van de openbare ruimte en van architectuur van de te bouwen woningen.
Mastenbroek 2 moet gerealiseerd gaan worden op het weiland dat nu nog braak ligt langs de Ruurd Visserstraat. Aan de noordkant van het gebied liggen de weilanden die grenzen aan de Jan van Arkelweg. Sinds enkele jaren ligt er de Meester van Bergenweg min of meer midden in. Zowel de Meester van Bergenweg als de boerderij krijgen een prominente rol in de plannen.
In de nu neergelegde voorkeursvariant voor Mastenbroek 2 is een indeling van vier delen. De Meester van Bergenweg krijgt een rol als groenstrook met wandelpad en op de plek waar nu de oude boerderij komt zou een herbouw in de sfeer van een boerenerf moeten komen. De bebouwing bestaat daar dan ook uit multifunctionele woningen zoals kleine appartementen.


HUUR EN KOOP In de hele wijk moet vijfendertig procent woningbouw komen voor starters (sociale koopwoningen tot 235.000 euro, vijfendertig procent voor het middensegment (235.000 tot 375.000 euro), en het restant is voor woningen boven die prijs.
Ontwikkelaar Latei wil in die verdeling, conform de kaders die door de politiek zijn aangegeven, zowel huur- als koopwoningen voor starters en levensbestendige woningen voor ouderen, ontwikkelen. De wijk moet divers worden en dus kunnen eigenlijk alle doelgroepen er straks een plek vinden.


ONVEILIG Mastenbroek 2 krijgt twee toegangswegen. Een op de Ruurd Visserstraat en een op de Jan van Arkelweg. Daarbij kwam, mede door inbreng van omwonenden, de onveilige situatie rond de Jan van Arkelweg met ’t Jannendorp en de Verjaarde Ruijterweg aan de orde. Daar wil men, aldus stedenbouwkundige Vonk, rekening mee houden als de wijk gerealiseerd wordt.

PLANNING Eigenlijk iedereen die aan het woord was, keek positief naar een snelle realisatie. Wethouder Vos had in de inleiding al aangegeven dat hij merkt dat Achtervelders graag woningbouw willen. Dat is de motivatie voor de uitvoerenden om ervan uit te gaan dat alles wel eens vlot zou kunnen gaan verlopen.
Serge Vonk was daarom ook positief: ,,Vanaf 2022 kunnen we bouwen.”

[Meer over Mastenbroek 2 is te lezen als Premiumverhaal op www.leusderkrant.nl