Hevige protesten tegen windmolen

ACHTERVELD Bewoners van Achterveld en omgeving hebben zich verenigd in de Belangengroep Tegenwind Buitengebied Barneveld West. De visie van het comité is een felle reactie tegen de plannen van gemeente Barneveld voor het plaatsen van 'mega' windturbines om Achterveld. De reactie is gestuurd aan de gemeente Barneveld.

Arnoud J Spaaij

De actiegroep wil geen windturbines in het gebied Kallenbroek, Havikhorst en rondom de Glind en Achterveld. Het comité zoekt de samenwerking met belangengroepen zoals Tegenwind Terbroek.

Vorige week was er een informatieve bijeenkomst in Zwartebroek, georganiseerd door Tegenwind Terbroek. Daar waren veel Achtervelders aanwezig en ook wethouder Dorrestein van Barneveld. Dorrestein deed er enkele uitspraken die de verontwaardiging van de bewoners over de plannen moest indammen. Ze liet weten dat de gemeente Barneveld zich niet meer specifiek richt op de locaties in het westelijk buitengebied van Barneveld, maar in de plaats daarvan nu op het gebied rond industrieterrein De Harselaar.

Daarmee is de verontruste stemming niet verdwenen. Het comité uit Achterveld ziet nog geen aanpassingen in het MER (Milieu Effect Rapport) en zolang dat er nog officieel ligt blijft men zich op alle manieren verzetten.

Ook dorpsraadvoorzitter Winterkamp heeft zich nu in de discussie gemengd. Winterkamp heeft afgelopen weekeinde schriftelijk gereageerd naar het college en de gemeenteraad van Barneveld. Winterkamp stelt zich een stuk milder op en wil vooral de discussie aan met de politiek en het bestuur van Barneveld.