Marc van den Tweel: ,,Centraler dan Amersfoort gaat het niet worden.''
Marc van den Tweel: ,,Centraler dan Amersfoort gaat het niet worden.'' NORBERT WAALBOER FOTOGRAFIE

[Natuurmonumenten]
verhuist naar Amersfoort

Natuurmonumenten betrekt in de Keistad de voormalige kantoorgebouwen van consultancybedrijf Twynstra Gudde op het Stationsplein in Amersfoort. ,,We vonden de huidige locatie om meerdere redenen niet meer van deze tijd’’, licht algemeen directeur Marc van den Tweel (55) de verhuisplannen toe. ,,We zitten in ‘s-Graveland verspreid over zes kantoorgebouwen, dat is niet bevorderlijk voor de interne communicatie en samenwerking. En het lijkt wel leuk in zo’n sfeervol oud huis te werken, maar je stuit op allerlei praktische bezwaren. Ook omdat de panden vaak een monumentale status hebben, waardoor je ze niet zomaar aan de eisen van de tijd kunt aanpassen.’’

CENTRALE PLEK Van den Tweel: ,,We zochten naar een centrale plek in het land, op hooguit tien minuten lopen van een station. Nou, centraler dan Amersfoort gaat het niet worden!'', zegt hij enthousiast. ,,We willen daarmee ook onze ‘CO2-voetafdruk’ (zeg maar de uitstoot van de hoeveelheid kooldioxide; dat is een broeikasgas) verkleinen. Maar ook om de effectiviteit van onze medewerkers te vergroten. De slechte bereikbaarheid van ons hoofdkantoor in ‘s-Graveland stond dat hinderlijk in de weg. Minder reisbewegingen zullen de efficiëncy verhogen. Een groot deel van onze medewerkers -zo'n 400- werkt ergens in het land'', gaat Van den Tweel verder. ,,Die moeten op gezette tijden een keer naar het centrale kantoor. Dat wordt in Amersfoort straks een stuk eenvoudiger!''

HOTSPOT Van den Tweel signaleert dat Amersfoort zich snel ontwikkelt tot een centrum voor organisaties die actief zijn op het gebied van ‘groen’ en ‘gebouwd erfgoed’. ,,Amersfoort wordt een hotspot op dat gebied!’’ Hij wijst op de aanwezigheid van onder andere de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE; de opvolger van de Rijksdienst voor Oudheidkundig bodemonderzoek ROB), Staatsbosbeheer (dat haar hoofdkantoor in Amersfoort heeft), het Groenfonds (op de Zonnehof), de Nationale Monumentenorganisatie en het Restauratiefonds. ,,Allemaal organisaties waarmee wij -met de één meer dan met de ander- regelmatig te maken hebben. Het is niet doorslaggevend geweest voor de keuze om naar Amersfoort te komen, maar het is wel handig’’, aldus Van den Tweel.

Van den Tweel verheugt zich op de aanpassingen die de gemeente Amersfoort voor het Stationsplein in petto heeft. Die voorzien onder meer in een enorme ondergrondse fietsgarage. ,,Het wordt heel mooi en aantrekkelijk’’, denkt Van den Tweel. Hij zegt ook met open armen door Amersfoort te zijn ontvangen. ,,En dat kan ik ook wel begrijpen. Met de komst van meer dan 200 medewerkers zal er voor de stad ook een zekere economische spin-off zijn.’’

VERDUURZAMEN Natuurmonumenten gaat aan het Stationsplein zo’n 3.900 vierkante meter kantooroppervlak in gebruik nemen. Goed voor 200 werkplekken en 20 overlegruimtes. ,,We denken in september/oktober daadwerkelijk te kunnen gaan verhuizen. Tot die tijd willen we het nieuwe pand verduurzamen, onder meer door ledverlichting te gaan gebruiken. We gaan het pand opknappen en gebruiken daarvoor natuurlijke-, als het even kan hergebruikte materialen.’’

Van den Tweel denkt dat na de verhuizing de netto-lasten ongeveer gelijk zullen zijn aan die in ‘s Graveland. Naast de vestiging in Amersfoort heeft Natuurmonumenten nog 54 kantoren en werkschuren in het land, waar ongeveer 400 mensen werken. ,,Dat zijn veelal kantoorgebouwen op of bij onze natuurgebieden. Daar werken bijvoorbeeld onze terreinbeheerders.’’

GEEN REORGANISATIE Medewerkers reageren verdeeld op het verhuisplan. Van den Tweel: ,,Ik denk dat voor 30% van de medewerkers de verhuizing positieve gevolgen heeft. Bijvoorbeeld minder reistijd van huis naar kantoor. Voor 30% zal het niet uitmaken. En voor 30% zal de balans minder positief zijn. Ja, als je nu in ‘s-Graveland woont en je moet straks naar Amersfoort, dan is dat in enige mate een achteruitgang, alhoewel het natuurlijk maar een beperkt aantal extra kilometers betreft. Voor onze 400 medewerkers in het land is vestiging in Amersfoort, door de betere bereikbaarheid, natuurlijk wel weer heel positief.’’ Van den Tweel benadrukt dat de operatie géén reorganisatie is en dat er door de verhuizing géén arbeidsplaatsen verloren gaan.

ACHTERBAN Natuurmonumenten werd in 1905 opgericht, toen de gemeente Amsterdam van het Naardermeer een vuilstortplaats wilde maken. Door het Naardermeer aan te kopen verhinderden natuurliefhebbers dat plan. Natuurmonumenten heeft een achterban van 730.000 leden en donateurs (Van den Tweel: ,,En daarnaast zijn 206.000 kinderen zijn lid van het jeugdprogramma OERRR.’’) De organisatie bezit en beheert zo’n 108.000 hectare natuurterreinen (verdeeld over 355 natuurgebieden). Daarnaast bezit Natuurmonumenten ongeveer 3.600 cultuurhistorische bouwwerken. 2.500 daarvan zijn gebouwen, waarvan 500 een monumentale status hebben.

Artist impression van het nieuwe kantoor van Natuurmonumenten, dat in Amersfoort komt.