Met vereende krachten is het project afkoppeling regenwater dak St. Jozefkerk gerealiseerd.
Met vereende krachten is het project afkoppeling regenwater dak St. Jozefkerk gerealiseerd. St. Jozefkerk

Gesplitst: regenwaterafvoer

'Regenwater kerkdak St. Jozef in eigen tuin'

LEUSDEN Bij de St. Jozefkerk in Achterveld wil men in het kader van duurzaamheid de belasting op de omgeving zoveel mogelijk terugbrengen. In 2018 installeerde men in de kerk ledlampen, daardoor ging het energieverbruik drastisch omlaag. Afgelopen jaar koppelde men de regenwaterafvoer van het kerkdak af, dat wordt nu opgevangen in eigen tuin.

Begin 2019 kwam Henriëtte Former van De Groene Belevenis in contact met Bertus van Burgsteeden, één van de vrijwilligers van de kerk. Ze vertelde dat het regenwater van de daken in Achterveld wordt afgevoerd naar de rioolwaterzuivering in Amersfoort. Immers regenwater stroomt via de regenpijp in een gemengde leiding met vuil water.

HANDEN UIT DE MOUWEN De gemeente verving het vuilwaterriool in de Hessenweg en legde een nieuw tweede riool aan voor waterverwerking uit putten en kolken. Mooie kans om dit 'regenwaterriool' te gebruiken voor afvoer van regenwater van het kerkdak. Bertus van Burgsteeden: "het dak van de kerk is ongeveer 1000 m2. Als er een regenbui valt dan betekent 1 cm regenwater al 10 liter per m2, dus in ons geval 10.000 liter! Je spreekt dus echt over grote hoeveelheden water die het riool inliepen. Samen met de eigen vrijwilligers hebben we onderzoek gedaan. Er is op verschillende plekken gegraven om te achterhalen hoe de riolering precies loopt en waar het regenwater er op aansluit. We hebben hier immers wel 15 verschillende daken. Vervolgens hebben we een compromis gesloten met de gemeente: zij betaalde de externe kosten van materiaal, machinaal graafwerk en aanplant. En wij hebben het handgraafwerk gedaan en alle leidingen aangelegd, een enórme klus voor onze vrijwilligers. Inmiddels zijn 21 afvoerpunten rondom de kerk vervangen, is 250 meter nieuw riool aangelegd en wordt schoon en vuil water volledig gescheiden.

WADI Het regenwaterriool komt uit in de nieuw gegraven wadi in de tuin. Een wadi is een 'vijver' waarin het regenwater wordt opgevangen en langzaam de grond in kan zakken. De wadi ligt in de tuin langs het Laantje en aangebrachte beplanting kan goed tegen de wisselende omstandigheden. Groot voordeel is dat regenwater zo beschikbaar blijft voor groen en bodemleven, en het ziet er prachtig uit. Loopt de wadi bij een hevige stortbui onverhoopt vol, dan vloeit overtollig water via een overloop naar de aangelegde regenwaterleiding in de Hessenweg.