Waarom afkoppelen?

ACHTERVELD Vanaf de daken aan de Hessenweg stroomt regenwater via de regenpijp in een gemengde leiding met 'vuilwater'. De regenpijp zit immers bij de gevel aangesloten op het riool. Schoon regenwater spoelt zo weg via het vuilwaterriool naar de rioolwaterzuivering in Amersfoort, 12 kilometer verderop. Het verpompen van schoon water kost veel geld en energie. Bovendien werkt een zuivering door veel regenwater minder efficiënt.

VOORDELEN AFKOPPELING Het afkoppelen van de regenpijp en de opvang van regenwater heeft veel voordelen. Er ontstaan minder riooloverstorten, zwaardere buien kunnen beter verwerkt worden en lokale verdroging wordt tegengegaan. Bovendien is er zo meer water beschikbaar voor groen in de tuin. Inmiddels koppelen meer dan de helft van de woningen aan de Hessenweg af, ook de St. Jozefkerk en Huize Sint Joseph doen mee.

TECHNIEK Afkoppelen kan door een stuk uit de regenpijp te zagen. De buis in de grond kan met een deksel worden afgesloten. Eén regenpijp dient echter aangesloten te blijven op het riool om ontluchtingsproblemen te voorkomen. Met een bochtstuk aan de de afgezaagde pijp wordt het water via een gootje naar een laagte in de tuin afgevoerd. De afvoer moet minimaal 2 meter uit de gevel liggen ter voorkoming van vochtproblemen. Een vuistregel voor de hoeveelheid water die kan worden opgevangen: voor elke m2 dakoppervlak is een halve m2 tuinoppervlak nodig. Meer informatie: https://www.rainproof.nl/tips-voor-een-regenbestendige-tuin.