Smog in de lucht in de zomer.
Smog in de lucht in de zomer. pixabay

Hoe vervuild is de lucht in Leusden?

Minder stikstofdioxide, meer fijnstof

LEUSDEN Nederlanders ademen elk jaar minder vervuilende stoffen in, maar in 2018 is de lucht toch iets minder schoon geworden. Het RIVM noteerde namelijk zes procent meer fijnstof in de lucht dan in 2017. Wel nam de concentratie van stikstofdioxide af, zo blijkt uit recent gepubliceerde cijfers van het onderzoekinstituut.

Leusden scoort lager dan het landelijk gemiddelde op stikstofdioxide (16,5 microgram per kubieke meter t.o.v. 18,8 landelijk). De concentratie fijnstof in de lucht is echter hoger; er zit 19,5 microgram fijnstof in de Leusder lucht per kuub; landelijk is dit 19,0 gram.

Ieder jaar analyseert het RIVM de luchtkwaliteit aan de hand van twee schadelijke gassen. Stikstofdioxide is een uitlaatgas wordt uitgestoten door verkeer. Fijnstof - zijn hele kleine, in de lucht zwevende stofdeeltjes - komt veel voor rondom veehouderijen. Beide stoffen kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid: een te hoge concentratie kan leiden tot luchtwegklachten of deze klachten verergeren.

Volgens het RIVM valt de stijging van de concentratie fijnstof deels te verklaren door het weer in 2018. Droogte heeft in combinatie met een veelal matige oostenwind mogelijk een rol gespeeld.

TOEKOMST Sinds 2010 is de hoeveelheid fijnstof en stikstofdioxide in Nederland aanzienlijk verbeterd: van beide stoffen zit ondertussen een kwart minder in de lucht. Het RIVM verwacht dat de uitstoot in de komende jaren verder af zal nemen. Naar schatting is de hoeveelheid stikstofdioxide in 2030 met meer dan veertig procent gedaald.