CDA-fractie: ,,Maak een vuurwerkvrije zone bespreekbaar.
CDA-fractie: ,,Maak een vuurwerkvrije zone bespreekbaar." CDA Leusden-Achterveld-Stoutenburg

'De allerbeste wensen voor 2020'

In Raadgever komt elke week een raadslid aan het woord. Deze week Marijke van Eijden (CDA) over:

Vuurwerk

Opnieuw staan we aan het begin van een nieuw jaar. We hebben 2019 met al haar herinneringen achter ons gelaten en beginnen met een schoon, nieuw jaar: 2020.

Het oude jaar werd mistig uitgeluid met een mooi schouwspel van vuurwerk. In Leusden verliep dat heel wat beter dan in grote gemeenten en op enkele kleine incidenten na, is het niets in vergelijking met grote steden. En ook in de dagen erna loopt Leusden voorop, in gezamenlijkheid wordt de rommel op straat weer opgeruimd. Petje af voor deze initiatieven.

Vuurwerk bestaat al eeuwen in ons land. Het was vanaf de achttiende eeuw een middel om de feestvreugde te versterken. Pas in de twintigste eeuw wordt zelf vuurwerk kopen en afsteken populair. Vanaf de jaren zestig brengt de combinatie van stijgende welvaart en toenemende import uit vooral China een grote groei van particulier vuurwerk op gang.

Maar de kruitdampen zijn nog niet opgetrokken of de mensen buitelen over elkaar heen. Weliswaar niet in Leusden maar landelijk over de voors en tegens van het vuurwerk. De roep op een verbod wordt steeds groter nu ook de burgemeesters deze oproep gedaan hebben.

Er zijn veel argumenten om te stoppen met consumentenvuurwerk: er is een groot risico op letselschade; mensen en dieren, waaronder vogels, ondervinden ernstige overlast, gebouwen raken beschadigd, de luchtkwaliteit is urenlang zeer slecht, en politie en hulpverleners zijn in gevaar.

HANDHAVEN Voor een aantal vuurwerkliefhebbers en mensen die van tradities houden gaat het nu misschien wat snel. En met een verbod zijn we er niet. Hoe is dat te handhaven, als de huidige regels ook al niet te handhaven zijn? De mogelijkheden van geboden en verboden moeten onderzocht worden en we moeten met elkaar, in Leusden en landelijk, op zoek naar de beste vorm van een veilig feest waarbij we in de gelegenheid gesteld worden in gezamenlijkheid het oude jaar uit te luiden en het nieuwe jaar in te luiden.

BESPREEKBAAR Of er nou wel of geen verbod komt zijn er wel mogelijkheden om de vuurwerkoverlast te beperken. Er kan een vuurwerkvrije zone ingesteld worden. Om dit te realiseren dienen Leusdenaren contact met de gemeente op te nemen. De politie en gemeente handhaven deze zones echter niet: Buurtbewoners moeten zelf een oogje in het zeil houden om ervoor te zorgen dat iedereen zich aan de regels houdt. Al duurt het nog weer maanden voordat het oud en nieuw is, maak het bespreekbaar in de buurt.

In onze CDA fractie hebben wij ons nog niet uitgesproken over ons standpunt. In het verkiezingsprogramma staat er niets over en ook door het coalitieakkoord zijn we niet gebonden aan afspraken. De komende fractievergaderingen zullen we ons standpunt bepalen, mede aan de hand van argumenten en mening van onze achterban en netwerk. U bent van harte uitgenodigd om mee te denken: m.vaneijden@icloud.com

[Marijke van Eijden, fractievoorzitter CDA Leusden-Achterveld-Stoutenburg