Schone lucht akkoord voor inwoners

LEUSDEN Minister Stientje van Veldhoven van Milieu heeft maandag in Utrecht het Schone Lucht Akkoord ondertekend met 35 gemeenten en 9 provincies, waaronder de provincie Utrecht. De afspraken uit dit akkoord moeten ervoor zorgen dat de lucht in 2030 zoveel schoner is dat er de helft minder mensen ziek van worden en overlijden.

De luchtkwaliteit in Nederland is de laatste jaren enorm verbeterd. Toch worden nog veel mensen ziek door ongezonde lucht en overlijden hieraan jaarlijks nog 11.000 mensen vroegtijdig. Er valt dus nog veel gezondheidswinst te boeken.

LANGER GEZOND Doel van het Schone Lucht Akkoord is dat de lucht in Nederland zoveel schoner wordt dat hierdoor in 2030 vijftig procent gezondheidswinst wordt geboekt ten opzichte van 2016. Dit betekent dat mensen langer leven en gezond blijven, en dat de kwaliteit van leven ook toeneemt. Concreet gaat het akkoord om een vermindering van de uitstoot van fijnstof en stikstofdioxiden, afkomstig van verkeer, mobiele werktuigen, landbouw, scheepvaart, industrie en huishoudens.

LEUSDEN Alle huishoudens in de gemeente Leusden ontvangen deze maand een brief met inloggegevens voor het portaal mijnrestafval' (www.leusden.nl/mijnrestafval).

Op dit digitale portaal kunnen inwoners bekijken hoe vaak en hoeveel restafval zij hebben gestort, of aangeboden. op dit moment zijn alleen de gegevens van 2019 te zien. De gegevens van 2020 volgen later. Mijnrestafval geeft inwoners eerder inzicht in de hoogte van de eindafrekening van het restafval. Ook kunnen fouten in het overzicht eerder worden opgemerkt, bijvoorbeeld wanneer een ondergrondse restafvalcontainer door storing niet goed heeft gewerkt.

Sinds 2018 wordt het afval in de gemeente Leusden ingezameld volgens het principe van 'omgekeerd inzamelen'. Het afval dat waarde heeft als grondstof voor nieuwe producten wordt aan huis ingezameld. Wat overblijft aan waardeloos restafval moet worden weggebracht naar ondergrondse inzamelpunten. In het buitengebied wordt het restafval in grijze afvalcontainers aangeboden. Daarvoor moet per keer worden betaald.