Inzicht in gestort afval

Leusdenaren krijgen digitaal portaal

LEUSDEN De gemeente Leusden gaat haar inwoners inzicht geven in de hoeveelheid gestort restafval met behulp van een digitaal portaal. Alle huishoudens ontvangen deze maand een brief met inloggegevens voor die online omgeving.


Volgens de gemeente moet het digitaal portaal helpen eerder duidelijkheid te geven over hoe hoog de eindafrekening van het afval is. Zo kunnen inwoners bij fouten ook eerder contact opnemen met de gemeente.
Het afval wordt in Leusden sinds 2018 omgekeerd ingezameld. Dat betekent dat Leusdenaren hun plastic, papier en gft-afval zelf scheiden en dat waardeloos restafval weggebracht wordt naar ondergrondse inzamelpunten. Voor elke keer dat iemand restafval stort, betaalt diegene een bedrag. De eindafrekening van 2019 valt eind deze maand door de bus. De stortgegevens van 2020 worden later dit jaar inzichtelijk.