Afbeelding
Wokandapix

Wie host er mee?

Vraag Ik wilde meedoen met een clubje dat domino speelde, maar ze wezen mij af, omdat ik het anders geleerd had. Zij verklaarden te 'hossen'. Kunt u mij de spelregels daarvan geven?

Antwoord Hossen wordt ook met normale dominostenen gespeeld, maar met de beperking dat de deelnemers uitsluitend een steen mogen aanleggen wanneer de ogen van de tegen elkaar komende steenhelften samen 7 als som hebben. Dus de 1 mag aan de 6 worden gelegd, de 2 aan de 5, de 3 aan de 4.