Afbeelding
Henny Jansen

Provincies willen af van ov-contract met Keolis

LEUSDEN (ANP) Gelderland, Flevoland en Overijssel willen af van een contract waarin een deel van het busvervoer in de drie provincies is gegund aan het ov-bedrijf Keolis (voorheen en op sommige plaatsen nog altijd Syntus genaamd). Dat is dinsdag te lezen op de website van provincie Gelderland. ,,Na juridisch onderzoek hebben de provincies geconstateerd dat bij de aanbesteding door Keolis opzettelijk onjuiste informatie is verstrekt", zo staat er als reden voor de voorgenomen ontbinding. Naast genoemde gebieden is Keolis actief in de provincie Utrecht.

De provincies stellen dat ,,integer handelen, een eerlijk speelveld en je aan de regels houden basisprincipes zijn waar niet aan getornd mag worden". Welke onjuiste informatie is verstrekt, wordt niet genoemd.

De provincies zeggen dat bij hen de reiziger vooropstaat en dat ze daarom werken aan noodmaatregelen om het busvervoer vanaf december te laten doorgaan. Dat wordt nu onderzocht. De situatie rondom dit contract met Keolis levert volgens hen ,,op dit moment geen belemmering op voor andere lopende concessies" met het vervoersbedrijf.