Afbeelding
Christine Schut

Verwijderen nesten processierups met Xentari effectief

LEUSDEN De eikenprocessierups is in Leusden in april bestreden met het biologische bestrijdingsmiddel Xentari in hoofdzakelijk de bebouwde kom. In het buitengebied is dat gebeurd met de zogeheten aaltjes (wormpjes). Na een inventarisatieronde door Leusden is volgens de gemeente gebleken dat er dit jaar 30 a 40 % minder nesten zijn dan vorig jaar en ze zijn ook veel kleiner. Dit is ook de landelijke trend. Hoe komt dat? ,,De Xentari heeft in Leusden zeer effectief gewerkt. In de bomen die daarmee zijn bespoten, komen vrijwel geen rupsen voor. In de bomen die met aaltjes zijn bestreden is het effect echter minimaal. De binnengekomen meldingen komen dan ook vooral van plekken in het buitengebied waar we niet of met aaltjes hebben gespoten", aldus Leusden. Ook daar is de gemeente nu aan de slag, zoals hier langs de Leusbroekerweg, waar vrijdag werd gespoten.