De warmtepomp wordt een belangrijk alternatief voor de gasgestookte cv-ketel in het streven Leusden op termijn af te koppelen van het aardgasnet.
De warmtepomp wordt een belangrijk alternatief voor de gasgestookte cv-ketel in het streven Leusden op termijn af te koppelen van het aardgasnet. Draaijer Installatietechniek

Raad steunt 'Leusden gasloos in 2040'

LEUSDEN ,,Het is nog maar het begin van het begin.’’ Daarmee gaf D66-raadslid Albert Dragt de status aan van het besluit dat de Leusdense gemeenteraad twee weken geleden moest nemen. Maar de ‘transitievisie warmte’ is er wel één die de komende jaren veel impact gaat hebben op de hele samenleving.


door Daan Bleuel

Kort samengevat moet de gemeente eind dit jaar aangeven hoe Leusden voor 2040 geheel van het aardgasnet kan zijn afgekoppeld.


KLIMAATAKKOORD Dat heeft Leusden niet helemaal zelf bedacht. Alle Nederlandse gemeenten moeten voor 2050 het gebruik van aardgas voor onder meer de verwarming van woningen sterk terugdringen. Dat is nodig om de ambities van het Klimaatakkoord waar te maken. Leusden gaat daarin nog een stapje verder door ernaar te streven 10 jaar voor die tijd dat doel al bereikt te hebben.

D66'er Dragt toonde zich zich sceptisch over de kansen om liefst voor 2040 klaar te zijn. ,,We moeten 13.000 woningen van het aardgas afkoppelen. Dat zijn er 650 per jaar of 54 per maand. Tot nu toe hebben we in één jaar tijd 100 woningen in De Hamershof gasloos gemaakt’’, aldus Dragt.

WARMTEPOMPEN Ook stelde het college in het raadsvoorstel voor ‘met 1 of 2 wijken te beginnen’. Dragt riep in een breed gesteund en aangenomen amendement -dat mede door de ChristenUnie-SGP en Groenlinks-PvdA werd ingediend- op om die passage te veranderen in ‘minimaal 2 wijken’. Ook riep hij het college op zich vooral te richten op de warmtepomp als meest voor de hand liggende alternatief voor de cv-ketels en daarvoor nu al te kiezen. ,,De andere alternatieven, zoals warmtenetwerken en geothermie, komen er voorlopig niet.''


Guus van Ginkel (SP) maakte juist een tegengestelde beweging. ,,Moeten we wel zo snel van het gas af?’’, stelde Van Ginkel een retorische vraag: ,,Misschien moeten we wel veel langer dan we nu denken gebruik blijven maken van aardgas.’’ Zijn fractie vond dat niet zo’n punt en kreeg steun van de VVD. ,,Eerst ervaring opdoen en pas daarna opschalen’’, vond Carlos Genders.

CONSTRUCTIES D66 kreeg ook steun voor een motie, waarin de partij het college oproept zich in te spannen voor het mogelijk maken van financiële constructies. Die moeten voorkomen dat inwoners voor hoge investeringen komen te staan die ook niet door iedereen kunnen worden opgebracht. De constructies (bijvoorbeeld in de vorm van speciale leningen van financiële instellingen) zouden ervoor moeten zorgen dat inwoners ‘gemiddeld genomen kostenneutraal’ kunnen meedoen.


Wethouder Van Beurden stoorde zich Dragt die het college ‘weinig urgentie’ verweet. ,,We hebben het maken van dit plan een jaar naar voren gehaald en we willen 10 jaar eerder klaar zijn dan volgens de opdracht van het Rijk strikt noodzakelijk is’’, onderstreepte hij de ambities van het college.

Ook het verwijt dat het college een beetje zuinigjes zou zijn door met ‘1 of 2 wijken’ te willen beginnen, legde hij naast zich neer. ,,Daar beginnen we al mee nog voor het plan klaar is’’, antwoordde hij zijn kritische volgers. (Het zou daarbij overigens gaan om de Eurowoningen en Achterveld). ,,In het plan zelf volgt een definitieve planning voor de rest van de gemeente’’, aldus de wethouder.