Afbeelding
Politie Leusden en Woudenberg

Granaat net voor onklaar maken gestolen uit Leusdens bos

Granaat net voor onklaar maken gestolen uit Leusdens bos

LEUSDEN In een bosperceel in de gemeente Leusden is recent een 20 milimeter-granaat door een onbekende weggenomen. De granaat zou aldaar aanvankelijk onklaar worden gemaakt door de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD). Dat meldt de politie Leusden en Woudenberg op Facebook.

,,De granaat heeft een brandstichtend en hoog explosief vermogen en is zeer onstabiel. Dringend verzoek aan de persoon die de granaat heeft meegenomen om zich te melden bij de politie.Neem de granaat niet mee naar een politiebureau of iets dergelijks’’, aldus de politie. Melden kan via 0900-8844.


Flink meer meldingen van verward gedrag

LEUSDEN In Leusden steeg het aantal meldingen van overlast van verwarde mensen het eerste half jaar ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Dat is in lijn met het landelijke beeld, want sinds de corona-uitbraak nam het aantal meldingen over mensen die verward gedrag vertonen een vlucht.

In mei werd voor het eerst de grens van tienduizend meldingen per maand overschreden. In juni was dat al opgeklommen tot elfduizend meldingen. De meeste gemeenten tonen flinke stijgingspercentages en in Leusden werden 79 meldingen gedaan, tegenover 58 vorig jaar. Dat is 36,2 procent meer.

LOCKDOWN Het aantal meldingen dat de politie krijgt over deze groep stijgt al jaren, maar sinds de ‘intelligente lockdown’ in maart tot in ieder geval juli is die trend in een stroomversnelling gekomen. In de eerste zes maanden van dit jaar werd namelijk bijna twintig procent meer overlast van verwarde personen gemeld dan in het eerste halfjaar van 2019.

Volgens de politie kan die stijging deels verklaard worden doordat hun systemen iets zijn aangepast. Daardoor kunnen sinds medio maart ook minder ernstige meldingen in de cijfers worden meegenomen. Die leidden meestal niet tot politie-inzet. ,,We hebben zelf onderzocht welk deel van de stijging verklaard kan worden door die wijziging", licht politiewoordvoerder Mireille Beentjes toe. ,,Dan blijkt dat er zonder die extra meldingen toch nog een stijging is van zes procent ten opzichte van een jaar eerder." Dat onderzoek heeft zich alleen gericht op de landelijke cijfers. In de cijfers per gemeente worden daarom nog altijd alle meldingen meegenomen, ongeacht de ernst van die meldingen.

Dat percentage verschilt echter wel sterk van gemeente tot gemeente.

[Lees er meer over op wwww.leusderkrant.nl.

Afbeelding