Twee gebieden in Achterveld die als mogelijke bouwlocatie in aanmerking komen.
Twee gebieden in Achterveld die als mogelijke bouwlocatie in aanmerking komen. Gemeente Leusden

Gemeente zet Wvg in

Voorkomen dat speculanten de prijs opdrijven

LEUSDEN Om speculanten en projectontwikkelaars de wind uit de zeilen te nemen wil het college gebruik maken van mogelijkheden die de Wet Voorkeursrecht Gemeenten (Wvg) biedt om de zoekgebieden voor toekomstige woningbouw veilig te stellen. Door het vestigen van voorkeursrecht verwerft de gemeente het eerste recht op koop van grond waar bouw is voorzien.


door Daan Bleuel

Het gaat daarbij concreet om een gebied in Leusden-Zuid, ten zuiden van de Tabaksteeg en begrensd door de Hamersveldseweg, de Arnhemseweg en de Leusbroekerweg. In Achterveld zijn twee locaties aangewezen, ten noorden van het dorp.


EIGEN BEHOEFTE Die gebieden zijn onlangs door de Raad aangewezen als plekken waar toekomstige woningbouw kan plaatsvinden. Binnen de bebouwde kom raken de mogelijkheden uitgeput. Om in de ‘eigen behoefte’ -een uitgangspunt waar de Gemeenteraad eerder voor koos- te kunnen voorzien, heeft Leusden in de periode 2025-2040 zo’n 750 tot 1.000 nieuwe woningen nodig.

De aangewezen zoekgebieden zijn royaal groter dan de ruimte die nodig is om die ambitie waar te maken. De gebieden die nu vallen onder de werking van de Wvg zullen dus niet helemaal nodig zijn om de nieuwe huizen daadwerkelijk kwijt te kunnen. Door de zoekgebieden ruim te nemen kan de gemeente wel plannen maken die optimaal beantwoorden aan eisen die daaraan gesteld worden.


REGIO Het kan nog anders uitpakken als de regio straks beslist dat Leusden mee moet helpen ruimte te vinden 25.000 tot 30.000 woningen. Zo groot is de behoefte aan woningen in de regio Amersfoort.


Lees ook het uitgebreide artikel hierover op www.leusderkrant.nl.Het zoekgebied in Leusden-Zuid, gezien vanaf de Arnhemseweg.