,,We kunnen zo uitrekenen hoeveel CO2 een bedrijf minder uitstoot.
,,We kunnen zo uitrekenen hoeveel CO2 een bedrijf minder uitstoot." Arnoud J Spaaij

Kreijne: 'De weg naar groen is blauw'

Een stillere motor, de auto start beter op koude dagen en 30 procent minder roet. Maar vooral een enorme vermindering van de CO2-uitstoot met 26,7 procent. Dat is nogal wat en Rosan Kreijne van Esso Kreijne aan de Bunschoterstraat, laat er dan ook geen twijfel over bestaan dat wat haar betreft Diesel Blue een unieke stap is richting een groener wagenpark. ,,Het is de stap voor bedrijven om hun wagenpark te verduurzamen zonder te hoeven investeren," vertelt Kreijne. ,,Drankenhandel Scheerder, Pot Verhuizingen en Finitouch zijn al overgestapt op Diesel Blue.''

Keijne: ,,Wij zijn door Esso als één van de 22 brandstofstations in Nederland geselecteerd om deze diesel in de markt een plek te geven. Dat om onze goede relatie met het lokale bedrijfsleven en ook met gemeente Amersfoort. We geloven echt dat HVO één van de stappen is naar een groene toekomst. De diesel is blauw dus de weg naar groen is blauw", legt Kreijne effectief uit.

GERECYCLED FRITUURVET Hydro Treated Vegetable Oil ofwel HVO is een brandstof gemaakt van reststoffen. ,,Van gerecycled frituurvet zeg maar", zegt Rosan op een geamuseerde toon. ,,Standaard bevat Diesel Blue 30 procent HVO en 70 procent gewone diesel. Je kan het daardoor ook nog mixen in je tank, stel dat je ergens staat waar nog niet verkocht wordt. De verhouding is voor groot deel gebaseerd op de prijs. "Het product is wel iets duurder, nu zo'n 8 cent, maar dat haal je zeker terug omdat de ecologische waarde van je bedrijf enorm toeneemt. Bedrijven ontvangen van ons jaarlijks een certificaat waarop vermeld staat hoeveel kilo CO2 er bespaart is. Dit certificaat telt mee voor je CO2-prestatieladder resultaat."

a Kreijne Kosmonaut 10, 3824MK Amersfoort www.kreijne.nl