Wijkkamer van Buurkracht Alandsbeek
Wijkkamer van Buurkracht Alandsbeek Inge van Os

Hulp&Help-lijn Alandsbeek in verband met Corona

Hulp&Help-lijn Alandsbeek in verband met Corona

LEUSDEN Uit voorzorg heeft Wijkvereniging Buurkracht Alandsbeek een Hulp&Help-lijn voor de wijk geopend.

Als wijkvereniging merken ze dat sommige bewoners zich flink zorgen maken over wat op hen afkomt. Sommigen omdat ze beseffen tot ‘de kwetsbare groep’ te behoren. ‘Mij wordt afgeraden onder de mensen te komen. Maar hoe doe ik het dan met de boodschappen of als ik een afspraak in het ziekenhuis heb?’
Anderen wonen alleen. ‘Straks ben ik misschien heel ziek en wie helpt me dan? En wie laat dan bijvoorbeeld mijn hond uit?’

Tegelijkertijd zitten steeds meer mensen thuis en hebben misschien wel meer vrije tijd dan anders. Er zijn vast buurtgenoten bij die wel wat voor een ander kunnen en willen betekenen. Dat boodschapje even mee willen brengen of iemand naar de dokter rijden.
Mensen die in verband met Corona hulp, advies of een luisterend oor zoeken kunnen contact opnemen via mail of telefoon. Andere buurtgenoten worden juist opgeroepen om hun hulp aan te bieden. De eerste 'helpers' hebben zich al gemeld.
Vrijwilligers van de wijkvereniging gaan hun best doen om hulpvraag en -aanbod zoveel mogelijk bij elkaar te brengen. Ze houden hierbij een strak lijntje met de gemeente en Lariks Welzijn en Zorg om goed op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen.
Meer informatie staat op www.buurkrachtalandsbeek.nl.