Afbeelding
prive

'Laat niemand er alléén voor staan!'

Waar kunt u in Leusden terecht voor hulp?

LEUSDEN De buurtorganisaties hebben in deze coronacrisis de handschoen opgepakt.

[Buurkracht Alandsbeek: buurkrachtalandsbeek@gmail.com, tel. 06-82380251.

In Alandsbeek is een hulplijn in verband met het coronavirus gestart. Men heeft uit voorzorg in de hele wijk gefolderd onder het motto 'Laat niemand er alléén voor staan' en binnen een paar uur hadden zich al zestien personen aangemeld om indien nodig een helpende hand te bieden. Kwetsbare ouderen die bekend zijn krijgen een telefoontje. In ieder geval tot 1 april zijn alle activiteiten in de Wijkkamer afgelast.

[Leusden ZeT: info@leusdenzet.nl

Onder het motto 'Help je buur' is op de website van Leusden ZeT een oproep geplaatst, waarop zich een aantal vrijwilligers heeft aangemeld dat heeft aangegeven waarmee men zou kunnen helpen. De wijkvereniging plaatst uw vragen of zoekt contact met u om een passend aanbod te maken. Op de website www.leusdenzet.nl valt te zien dat vrijwel alle activiteiten in Leusden-Zuid en de Tabaksteeg zijn geannuleerd.
[DAVA: info@doorachterveld.nl, tel. 0342-200012

In Achterveld heeft DAVA een telefoonlijn geopend waar mensen die om een praatje verlegen zitten of praktische hulp nodig hebben naar toe kunnen bellen. Een oproep resulteerde al in leuke, positieve reacties op Facebook. Middelbare scholieren hebben al aangeboden om indien nodig boodschappen te willen doen. De Buurthuiskamer is tijdelijk gesloten en dus zijn ook de activiteiten aldaar uitgesteld. ANWB Automaatje wordt alleen ingezet in noodgevallen, zoals een noodzakelijke rit naar het ziekenhuis.

[Huiskamer van Leusden: huiskamervanleusden@gmail.com, tel. 06-50060890

In de buurten waar geen wijkvereniging bestaat, kan men de Huiskamer van Leusden bellen of mailen. De Huiskamer is de komende weken telefonisch en per e-mail elke werkdag tussen 9.00 en 17.00 uur bereikbaar.

[WensboomLeusden: info@wensboomleusden.nl, tel. 06-12688639

Omdat de bibliotheek gesloten is, kan WensboomLeusden de komende weken daar niet bemiddelen bij uw hulpvragen. Momenteel onderzoeken wij of we onze leden, indien gewenst, hulp kunnen bieden bij het doen van boodschappen. We zullen op dinsdag en donderdag telefonisch bereikbaar zijn van 10 tot 12.30 uur en verder per e-mail.

Het zou mooi zijn als door deze tijden van maatschappelijke ontwrichting meer mensen het belang in gaan zien van het constant werken aan een stevig sociaal netwerk. Om meer zelfredzaam te worden en problemen beter de baas te kunnen. Dat is ook zeer wenselijk: vrienden en familie wonen vaak verder weg, buurtbewoners juist dichtbij. Vooral nu mensen langer thuis blijven wonen en minder snel een plek vinden in de verblijfszorg. Wel moet gezegd dat door de huidige omstandigheden de sociale samenhang in straat en buurt vanzelf ook verbetert. Dan blijkt nu ook dat meteen mensen bereid zijn de handen voor een ander uit de mouwen te steken.

Afbeelding