ACTIVITEITEN EN MEDEDELINGEN

ACTIVITEITEN EN MEDEDELINGEN

[DAVA (https://doorachterveld.nl/)

In verband met het coronavirus staan alle activiteiten van DAVA voorlopig op een laag pitje. Informatie: tel. 0342-200012 of raadpleeg website

[DUWgroep Leusden (https://voorleusden.nl/duwgroep/)

Onder voorbehoud in verband met het coronavirus:

Maandag 6 april van 10.00 tot 12.00 uur, De Bron, Hoefijzer 18, Leusden.

Stimulans organiseert elke eerste maandag van de maand een koffieochtend in De Bron. De bedoeling is om mensen met een lichamelijke beperking of chronische ziekte met elkaar in contact te brengen.

[Huiskamer van Leusden (https://sociaalplein-leusden.nl/huiskamervanleusden/)

In verband met het coronavirus is de Huiskamer de komende weken telefonisch (06-50060890) en per e-mail (huiskamervanleusden@gmail.com) elke werkdag tussen 9.00 en 17.00 uur bereikbaar.

De Huiskamer van Leusden vraagt tevens uw mening. Op de website staat een korte enquête over de Huiskamer. Het wordt zeer op prijs gesteld als u die zou willen invullen. Hierdoor helpt u om onze dienstverlening te verbeteren en de bekendheid van de Huiskamer naar buiten toe te vergroten.

[Maatjesproject (https://sociaalplein-leusden.nl/vrijw/)

Interesse om maatje te worden? Neem dan contact op met maatjesproject@lariks-leusden.nl of bel 033-3034444.

[SOL (https://voorleusden.nl/sol/)

Onder voorbehoud in verband met het coronavirus:

Grijze Borrel op woensdag 8 april van 16.00 tot 17.30 uur.

Locatie: Café Maxima's in Antares, Maximaplein 7, Leusden.

[WensboomLeusden (www.wensboomleusden.nl)

Omdat de bibliotheek gesloten is, kan WensboomLeusden de komende weken daar niet bemiddelen bij uw hulpvragen. Momenteel onderzoeken wij of wij onze leden, indien gewenst, hulp kunnen bieden bij het doen van boodschappen. We zullen op dinsdag en donderdag telefonisch bereikbaar zijn van 10 tot 12.30 uur (tel. 06-12688639) en verder via de e-mail

(info@wensboomleusden.nl).

[Zonnebloem Leusden (www.zonnebloem.nl/leusden)

In verband met het coronavirus gaat de Handwerkgroep de komende weken niet door.

Informatie: website, facebook.com/zonnebloem.leusden en tel. 06-12694891.

[SAMEN LEVEN

Deze pagina verschijnt maandelijks en is het resultaat van de samenwerking van bovenstaande vrijwilligersorganisaties.

[COLOFON

Redactie: Hans Beijer

Reacties: voorelkaar@voorleusden.nl.