Wim Oeben en Jessica Kroeske in het lege Leusdense Theater De Tuin.
Wim Oeben en Jessica Kroeske in het lege Leusdense Theater De Tuin. Daan Bleuel

Directeur Oeben van De Tuin: ['Onzekerheid blijft']

Wim Oeben, voorzitter van het bestuur en onbezoldigd theaterdirecteur van De Tuin, kijkt een beetje mistroostig de zaal in van het piepkleine theatertje aan de flank van sporthal De Korf. Op de lege banken staan een paar halfgevulde boodschappenkratten, op de bar een aangebroken pot met verf. Onder een doek staan de ongebruikte stoelen dicht op elkaar. Een romantische geest zou erin kunnen zien dat ze troost bij elkaar zoeken. ,,Onze missie is dat we mensen willen vermaken. Dat kan nu niet en dat is heel frustrerend.’’

,,Waar staan we nu?’’, verzucht Oeben. ,,De onzekerheid is groot. En ik verwacht niet dat de versoepeling van de regels ons op korte termijn zal gaan helpen.’’ Hij maakt zich vooralsnog geen zorgen over het voortbestaan van het theater, zoals collega’s elders in den lande: ,,Wij zitten wat dat betreft in een luxe-positie. We hoeven geen salarissen te betalen. En de huur betalen we nagenoeg geheel van de gemeentelijke subsidie die we krijgen. Gelukkig hebben we nog wat reserves. Wij kunnen het nog wel even uitzingen. En de gemeente heeft al contact met ons opgenomen om te polsen hoe we er voor staan en waarmee we eventueel geholpen kunnen worden.’’

,,Maar wat nu?’’, stelt Oeben opnieuw een retorische vraag. Hij vertelt dat De Tuin op 13 maart ‘op stel en sprong’ moest sluiten. ,,En sindsdien hebben we op het ritme van de persconferenties van Rutte onze bezoekers en onze vrijwilligers ingelicht. Over voorstellingen die we moesten afgelasten, over voorstellingen die misschien later nog te zien zouden zijn. Maar eigenlijk zijn we die fase nu wel voorbij.’’


NIEUWE SEIZOEN Programmaleider Jessica Kroeske licht toe: ,,We zijn nu aan het kijken welke voorstellingen die noodgedwongen niet door konden gaan kunnen worden ingepast in de programmering van het nieuwe seizoen. Er zijn dit seizoen 15 voorstellingen noodgedwongen geschrapt. Of deze producties meegenomen kunnen worden naar het volgende seizoen is een ingewikkelde puzzel die afhangt van onze eigen agenda en die van de artiesten. Voor zes voorstellingen is een vervangende speeldatum in het nieuwe seizoen gevonden. Voor de overige voorstellingen is dat nog niet gelukt.’’

,,We zullen ook moeten gaan kijken wat we doen met betalingen voor voorstellingen die niet doorgegaan zijn’’, vult Oeben aan. ,,De cultuursector heeft een landelijke actie opgezet: ‘Bewaar je ticket, geniet later!’. Immers, als we iedereen terug zouden moeten betalen, betekent dat wel een forse aanslag op de liquiditeitspositie van het theater.’’


HARTVERWARMEND ,,Overigens kregen we meteen na het sluiten van het theater hartverwarmende reacties’’, zegt Oeben. ,,Nog voor daar de landelijk actie voor werd ontketend meldden mensen zich al met de opmerking ‘ik hoef m’n geld niet terug’. Fantastisch. En dat kan ook; de tegenwaarde van je reservering doneren. Maar juridisch is het zo dat als mensen hun geld terug willen, ze dat terug krijgen. Daar hebben ze recht op.’’

Het bestuur van De Tuin breekt zich momenteel de hersens over de vraag of De Tuin in de ‘1,5 meter samenleving’ kan functioneren. ,,Dat zal niet makkelijk zijn’’, neemt Oeben een voorschot op het antwoord. ,,De intimiteit van De Tuin, normaal gesproken de charme van dit theater en zijn ‘unique selling point’, werkt nu in ons nadeel. Het zal praktisch heel moeilijk zijn invulling te geven aan de maatregelen die moeten garanderen dat we voldoende afstand van elkaar houden. Nog los van de vraag of het economisch rendabel is om met een veel kleinere publieke bezetting voorstellingen te organiseren. Je kan niet tegen een artiest zeggen ‘we hebben maar ruimte voor 25% van de normale bezoekersaantallen, ik betaal je ook maar 25% van je gage’.’’


NIET TE GARANDEREN Kroeske: ,,We hebben een verantwoordelijkheid als het gaat om de veiligheid van onze bezoekers en de artiesten. Die is bij ons, onder een 1,5 meter-regime, bijna niet te garanderen.’’ Er is nog een andere reden om behoedzaam met een eventuele opstart van de activiteiten om te gaan. Oeben: ,,We werken uitsluitend met vrijwilligers. En het gros daarvan valt in de kwetsbare groep. Die mensen wil je geen onnodig risico laten lopen.’’


Maar zelfs als dat geregeld zou kunnen worden is dat geen garantie dat het theater weer gaat lopen. ,,Want stel dat we open gaan; komt er dan wel iemand?’’

De Tuin denkt nog wel aan mogelijkheden om uit te wijken naar andere locaties die makkelijker ‘corona-proof’ te maken zijn. ,,Misschien kunnen we voor bepaalde voorstellingen uitwijken naar de Korfzaal’’, denkt Oeben hardop. Beiden hopen dat er op 1 september weer het nodige mogelijk zal zijn. Oeben: ,,Daar mikken we nu wel op. Aan de andere kant; er zijn ook mensen die zeggen: ‘Vergeet het maar. Het wordt niet eerder dan 1 januari 2021’.’’