Laat de kinderen zo veel mogelijk alleen naar school gaan, aldus VVN.
Laat de kinderen zo veel mogelijk alleen naar school gaan, aldus VVN. VVN

VVN: 'Niet met auto naar school'

'Kinderen zelfstandig naar school'

LEUSDEN Hoe minder auto’s rond de school hoe minder maatregelen nodig zijn. Dat is de stellige overtuiging bij Veilig Verkeer Nederland (VVN). Daarom adviseert VVN ouders om hun kinderen waar mogelijk zelfstandig naar school te laten gaan.


Na acht weken ‘school aan huis’ zijn de basisscholen maandag weer in aangepaste vorm open gegaan. Wanneer kinderen zoveel mogelijk zelfstandig naar school kunnen zal er rond de school geen verkeersdrukte ontstaan door onnodig autoverkeer en grote groepen ouders, stelt VVN.
Wie toch met de auto moet, wordt geadviseerd de ouders om de auto dan verder weg van de school te parkeren en het laatste stuk naar school te lopen.


VEILIGER ,,Hoe minder auto’s, hoe meer ruimte voor iedereen en hoe minder maatregelen er nodig zijn om de schoolomgeving aan te passen aan de richtlijnen", aldus VVN die nu een kans ziet om de verkeerssituatie rond basisscholen te veranderen en veiliger te maken.

,,De schoolomgeving is in deze tijd het domein van enkel en alleen kinderen en hun leerkrachten. De richtlijnen zorgen voor een andere aanpak van de verkeerssituatie rondom school. Scholen, gemeenten en ouders kunnen zich samen inzetten om dit zo veilig mogelijk te laten verlopen." Volgens VVN kunnen de scholen sommige maatregelen zelf nemen. Voor andere is de hulp van de gemeente nodig.

De organisatie adviseert ouders om hun kind - als dat kan - zelfstandig naar school te laten gaan. Dat is ook mogelijk als een kind telkens lopend of fietsen naar school is begeleid. ,,Kinderen van een jaar of 9 kunnen en willen ook graag zelf naar school stelt VVN in zijn advies.

Groot voordeel, voegt VVN toe, is dat de toegang naar de school niet verstopt raakt door autoverkeer en het schoolplein gedoseerd kan worden betreden. Dat laatste is zeker nu van groot belang. ,,Het gegeven dat voorlopig per dag slechts de helft van de leerlingen naar school gaat, helpt hierbij. Het is verder belangrijk dat ouders die hun jonge kinderen begeleiden naar school dat alleen doen en de schoolomgeving direct na het afleveren van hun kind weer verlaten."

RICHTLIJNEN Het toepassen van de richtlijnen draagt bij aan verkeersveilige schoolomgeving, meent VVN die al langer pleit voor minder (auto)verkeer bij basisscholen. ,,Het consequent toepassen van de richtlijnen heeft belangrijke gevolgen voor de verkeersstromen in de schoolomgeving. Hoe minder auto’s er zijn, hoe veiliger de kinderen zelf naar school kunnen lopen en fietsen en hoe minder maatregelen in de schoolomgeving nodig zijn.

De belangrijkste richtlijnen:

- Slechts 50 procent van de leerlingen gaat tegelijk naar school.

- Ouders mogen zich niet meer in de school of op het schoolplein begeven.

- Leerlingen worden door maximaal één volwassene gebracht en gehaald.

- Als niet elk lokaal een eigen ingang heeft, stellen scholen gespreide breng- en haaltijden in.

Alle richtlijnen voor scholen, ouders en gemeenten zijn te vinden op www.vvn.nl.