Ruimte voor bedrijventerreinen

Daan Bleuel

LEUSDEN De gemeente Leusden gaat -samen met andere gemeenten in de Regio Amersfoort- kijken waar de behoefte aan nieuwe bedrijventerreinen in de nabije toekomst het beste kan worden ingevuld.

Het college van burgemeester en wethouders heeft eerder deze week ingestemd met een voorstel van de Regio Amersfoort. In dat samenwerkingsverband zitten -naast Leusden- de gemeenten Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Eemnes, Soest en Woudenberg (en in sommige gevallen de gemeenten Nijkerk en Barneveld).

,,De regio Amersfoort is een aantrekkelijke en vitale regio, maar de druk op de ruimte is groot’’, aldus het college.

p 5


De populariteit van de regio zorgt ervoor dat er ook in de nabije toekomst behoefte is aan nieuwe woningbouwlocaties, infrastructuur zoals wegen en plekken waar duurzame energie kan worden opgewekt (zoals windmolens en zonneparken). Daarnaast is er behoefte aan ruimte voor bedrijventerreinen.

In opdracht van de Regio Amersfoort heeft een extern bureau in beeld gebracht hoe groot de vraag is naar nieuwe bedrijventerreinen tot 2030. Voor de Utrechtse gemeenten is dit becijferd op een tekort van 87 hectares. ,,Er is nu onvoldoende ruimte in de regionale plannen om in die vraag te kunnen voorzien’’, aldus het college.

REGIONAAL PLAN De Regio Amersfoort heeft daarom besloten om een regionaal plan voor bedrijventerreinen in de regio te maken. ,,Het aanbod in de verschillende gemeenten moet elkaar aanvullen. Doel daarvan is het behouden en versterken van de regionale economie’’, aldus het college van Leusden.

,,Met een visie op de toekomstige ontwikkeling op de bedrijventerreinen wordt de ruimteclaim vanuit economie duidelijk’’, concludeert het college. ,,In een later stadium worden de resultaten meegenomen in de Regionaal Ruimtelijke Visie + (RRV+).’’ In dat plan moet uiteindelijk een goede keuze worden gemaakt tussen de verschillende wensen op het gebied van onder meer woningbouw, duurzame energie en bedrijvigheid. Het regionale plan is ook belangrijk voor de omgevingsvisie van de provincie Utrecht.